Thứ Tư, 29/06/2022, 19:54 (GMT+7)
.

Triển khai hiệu quả các chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(ABO) Chiều 29-6, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.
 
Đại biểu dự tại điểm cầu Tiền Giang.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Đến nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng được củng cố.
 
Kết luận 12 đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp: Phối hợp với các cơ quan chức năng của các nước sở tại triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam…
 
Nghị quyết 169 đã cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận 12 về việc thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào ta ở nước ngoài thông qua các giải pháp hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở sở tại.
 
Nghị quyết 169 đã tập trung vào hai đột phá trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới, đó là: Đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước. Những giải pháp trong Nghị quyết 169 nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong Kết luận 12, như: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lực lượng thực hiện công tác ở trong và ngoài nước; tăng cường các biện pháp phát huy nguồn lực của kiều bào như trao quyền tự chủ hơn nữa cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước trực tiếp tham gia thu hút, sử dụng nguồn chất xám kiều bào; phát huy vai trò của kiều bào trong việc nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước…
 
Hội nghị nhằm khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là “bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”..
 
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Các chủ trương, chính sách đối với kiều bào là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục quán triệt Kết luận 12 và Nghị quyết 169 phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù từng địa bàn để mỗi cơ quan đại diện là mái nhà chung cho người Việt Nam ở nước ngoài.
 
HÀ NAM
 
.
.
.