Thứ Sáu, 23/09/2022, 16:17 (GMT+7)
.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh, sát thực tiễn trong tình hình mới

(ABO) Ngày 23-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Hội CCB tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Trong 20 năm qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò của CCB và Hội CCB trong giai đoạn cách mạng mới; xác định rõ nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với xây dựng và hoạt động của Hội CCB.
 
Từ đó, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới. Hội CCB tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao. 
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, hoạt động của Hội ngày càng có hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; chủ động, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại hội nghị.
 
Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB thực hiện tốt các hoạt động, phong trào; tham gia sản xuất, kinh doanh, các hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ CCB nghèo, giúp hội viên giảm nghèo, cải thiện, nâng cao cuộc sống; chăm sóc sức khỏe CCB. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa khó, giảm nghèo gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” bằng nhiều giải pháp, trong đó dựa vào nội lực là chính, kết hợp với chính sách, chương trình, dự án của Nhà nước.
 
Đặc biệt, hội viên CCB nghèo, gia đình nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ cho vay không tính lãi; hỗ trợ ngày công, vật liệu, cây, con giống; liên kết đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề,... từng bước giúp hội viên CCB thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2002 đến nay, hộ CCB nghèo từ 5,21% giảm còn 0,24%; hộ có mức sống khá và giàu từ 27,11% tăng lên 70,85%.
 
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.
 
Hội nghị còn ghi nhận nhiều phát biểu tham luận của các đơn vị, tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị; cũng như đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.
 
Với những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã khen thưởng 17 tập thể, cá nhân có thành tích qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và những tham luận của các đại biểu tại hội nghị. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Danh cũng đã chỉ ra những hạn chế cần tăng cường khắc phục.
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh khen thưởng các tập thể.
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh khen thưởng các tập thể.
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66 của Ban Bí thư về công tác CCB trong tình hình mới, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, đó là: “Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Văn Danh đã nêu mấy việc để các đồng chí nghiên cứu, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau:
 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình khen thưởng các cá nhân có thành tích.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình khen thưởng các cá nhân có thành tích.
 
Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66 của Ban Bí thư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức trách nhiệm, về hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCB trước tình hình mới sát với thực tiễn, gắn với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh.
 
Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận 102 của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới; Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân; phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Với bản lĩnh chính trị dày dặn của mình, các cấp Hội CCB sẽ đi tiên phong trong thực hiện Nghị quyết của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, phần tử cơ hội và các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ngay tại địa phương, địa bàn cơ sở; luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ, của Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
 
Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động của Hội CCB tỉnh theo hướng bám sát quy chế, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội CCB phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý thống nhất của Trung ương Hội CCB Việt Nam.
 
Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Hội CCB; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ Quân đội nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội giữ nhiệm vụ cán bộ lãnh đạo Hội CCB ở sơ sở; hạn chế việc bố trí cán bộ không đủ năng lực, thiếu uy tín vào công tác trong tổ chức Hội. 
 
Thứ tư, phát huy hơn nữa tiềm năng đa dạng của CCB trong việc tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, đặc biệt là phải thực hiện thật tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi hội viên CCB phải thật sự gương mẫu, là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phải chia sẻ, hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư, vận động hội viên luôn đi đầu trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
 
Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu niên; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã dạy: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”, do vậy với trách nhiệm và tâm huyết của mình, Hội CCB cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên để tổ chức sinh hoạt, giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm nhằm tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhân cách, kinh nghiệm sống cho thanh, thiếu niên ở từng địa phương, cơ sở, ngay trong từng trường học, tạo cho thế hệ trẻ có ước mơ, hoài bão, lý tưởng, nối tiếp truyền thống cha anh đi trước, góp phần ngăn chặn, kéo giảm các tệ nạn xã hội, các tiêu cực, lối sống buông thả, thực dụng, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí của một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên trong thời điểm hiện nay.
 
Thứ sáu, tổ chức Hội CCB phải luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp hội viên; phải phát huy thật tốt vai trò, gương mẫu của CCB, cựu quân nhân; phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân hiểu rõ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chức năng giám sát, phản biện xã hội. 
 
Thứ bảy, đối với lực lượng cựu quân nhân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương số lượng tăng lên hằng năm, đây là lực lượng trẻ, được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong quân đội. Vì vậy, Hội CCB cần có sự phối hợp thật chặt chẽ với ngành Quân sự, Đoàn Thanh niên và các ngành chức năng định hướng, vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia vào các câu lạc bộ, tổ, nhóm giúp nhau làm kinh tế; động viên anh em tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng. Tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp vào Đảng để bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho các địa phương và cơ sở.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cùng Đảng, Đoàn Hội CCB tỉnh và các ban, ngành có liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66 của Ban Bí thư; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết Nghị quyết 09 theo chương trình, kế hoạch như đã đề ra; Giao Văn phòng Tỉnh ủy bổ sung hoàn chỉnh báo cáo; tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất và có văn bản báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.
 
LÊ PHƯƠNG 
 
.
.
.