Thứ Sáu, 23/09/2022, 16:36 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã chuyển biến căn bản, bền vững và hiệu quả

(ABO) Sáng 23-9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các Sở, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành, công tác phổ biến, quán triệt nội dung Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, chấp hành đúng pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Luật PBGDPL là văn bản pháp luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL, tạo chuyển biến căn bản, bền vững và hiệu quả của hoạt động PBGDPL ở địa phương. Việc chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành công tác PBGDPL từ tỉnh đến cấp xã, thị trấn được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương cơ sở đã mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.
Đồng chí Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

Song song đó, việc đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL được quan tâm, nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng được hình thành và phát huy tác dụng. Nhiều chương trình, đề án về công tác PBGDPL được triển khai thực hiện hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức và tác động trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật của mọi đối tượng.

Trong 10 năm qua, công tác PBGDPL đã tập trung hướng mạnh về cơ sở thông qua việc lồng ghép công tác PBGDPL trong các cuộc họp chi bộ, tổ nhân dân tự quản, các tổ vay vốn thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở… Việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đã ghi nhận kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL cũng như vai trò tham mưu của Sở Tư pháp trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL trong tình hình mới.

Thứ hai, tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong công tác PBGDPL; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành cũng như cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, triển khai PBGDPL.

Thứ ba, cần có kế hoạch cụ thể để triển khai pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống một cách sâu rộng với nhiều hình thức, cách làm mới, nội dung mới, hiệu quả hơn. Đồng thời, cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đối tượng gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận pháp luật…

Thứ tư, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, những người tham mưu thực hiện công tác PBGDPL qua nhiều hình thức đa dạng như thông qua văn bản, trao đổi hội thảo, giao lưu… Qua đó, nâng cao năng lực, sự hiểu biết về pháp luật, khả năng tiếp cận, công tác truyền thông và “nghệ thuật” tuyên truyền, phổ biến vào từng đối tượng. Từ đó, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nghiêm túc và hiệu quả thực hiện Luật PBGDPL ở cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

Tại hội nghị, đã có 15 tập thể  và 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2022 được khen thưởng.

NHƯ NGỌC

.
.
.