Thứ Tư, 19/04/2023, 16:49 (GMT+7)
.

PAR INDEX năm 2022: Bộ Nội vụ giữ vị trí thứ 4/17 bộ, cơ quan ngang bộ

Sáng ngày 19/4/2023, tại Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS năm 2022) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX năm 2022).

b

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã công bố Chỉ số SIPAS năm 2022 và Chỉ số PAR INDEX năm 2022.

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết: Chỉ số cải cách hành chính là công cụ quản lý hiệu quả đã được Bộ Nội vụ ban hành và triển khai áp dụng đến nay là năm thứ 11 để giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, giúp cho các bộ, cơ quan, địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những kết quả được, những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có giải pháp cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình.

Về kết quả PAR INDEX năm 2022 các bộ, cơ quan ngang bộ có 03 nhóm:

Chỉ số cải cách hành chính trên 90%, bao gồm 02 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp.

Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%, bao gồm 11 đơn vị, bao gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công Thương.

Chỉ số cải cách hành chính dưới 80% có 04 đơn vị là: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Ngoại giao.

b

Bảng xếp hạng kết quả PAR INDEX năm 2022 các bộ, cơ quan ngang bộ

Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2022 là 84.05%, giảm 2.02% so với năm 2021 (giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ là 86.07%). Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030” được ban hành tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022, với nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần mới được đưa vào đánh giá để phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 cũng như các chỉ đạo mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính. Theo đó, đây cũng là một trong những nguyên nhân các bộ chưa đạt kết quả cao trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Có 11/17 bộ có Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 trên mức giá trị trung bình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 cao nhất với kết quả là 91.77%, cao hơn 19.12% so với Bộ Ngoại giao, đơn vị có kết quả Chỉ số năm 2022 thấp nhất, với giá trị là 72.65% (khoảng cách này ở năm 2021 là 13.18%).

Kết quả đánh giá năm 2022 cho thấy, có 03/17 đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính tăng cao hơn so với năm 2021, đó là: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông. Có 14/17 có giá trị PAR INDEX năm 2022 giảm so với năm 2021, trong đó, Bộ Ngoại giao có giá trị giảm nhiều nhất (-15.35%).

Về kết quả PAR INDEX năm 2022 của các tỉnh, thành phố được phân theo 03 nhóm:

Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm 02 tỉnh, thành phố.

Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành phố.

Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 05 tỉnh, thành phố.

b

Bảng xếp hạng kết quả PAR INDEX năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kết quả đánh giá, Quảng Ninh trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 với kết quả đạt 90.10%. Đây là lần thứ 5 Quảng Ninh đạt ngôi vị quán quân bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, tương đương với thành phố Đà Nẵng - địa phương từng có 5 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng (từ 2012 - 2016). Đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 là thành phố Hải Phòng với kết quả đạt 90.09%. Đây cũng là lần thứ 10 liên tiếp Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính.

Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 là tỉnh Phú Yên, đạt 75.99%, thấp hơn 5.42% so với kết quả của tỉnh này trong năm 2021 và cũng thấp hơn 3.98% so với đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng của năm 2021. Xét trong chu kỳ 5 năm gần nhất, kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên cũng khá khiêm tốn khi luôn nằm trong nhóm 5 địa phương thấp nhất cả nước và cũng có hai lần đứng cuối bảng xếp hạng. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 khá thấp là Bình Thuận, đạt 79.45%, xếp vị trí thứ 60/63; Bắc Kạn, đạt 79.35%, xếp vụ trí thứ 61/63; Cao Bằng, đạt 77.55%, xếp vị trí thứ 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 11 năm qua, Chỉ số cải cách hành chính luôn được khẳng định qua thực tiễn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo, điều hành triển khai các Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Về kết quả SIPAS năm 2022: Mức độ hài lòng của người dân được khảo sát đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2022 là 80,08 %; trong đó, mức độ hài lòng đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách là 79,72%, mức độ hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công là 80,43%. Trong 63 địa phương, tỉnh có chỉ số hài lòng của người dân đối với với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là 87,59% và tỉnh có chỉ số thấp nhất là 72,54%. 05 tỉnh có mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dương và Thanh Hóa; 05 tỉnh có mức độ hài lòng thấp nhất là Bình Thuận, Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Kạn và Lạng Sơn. So sánh mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của người dân ở nông thôn với mức độ hài lòng của người dân ở đô thị, kết quả đo lường năm 2022 cho thấy người dân ở nông thôn có mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao hơn 4,96%, so với người dân ở đô thị, mức độ hài lòng của hai nhóm dân số này lần lượt là 82,37% và 77,41%.

b

Bảng xếp hạng SIPAS năm 2022 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2022, 10 nội dung được đưa ra để tìm hiểu xem người dân mong đợi cơ quan nhà nước cải thiện nhiều đến mức độ nào. Nhìn chung, không có sự chênh lệch quá lớn về mức độ mong đợi của người dân đối với 10 nội dung. Mức độ người dân mong đợi rất nhiều đối với 10 nội dung nằm trong khoảng 38,17% - 32,56%; mức độ mong đợi nhiều nằm trong khoảng 54,66 % - 50,70%; và mức độ mong đợi ít nằm trong khoảng 12,94% - 10,07%. Nội dung “Nâng cao hơn nữa sự quan tâm của chính quyền nhà nước đối với nhu cầu, mong đợi của người dân” nhận được mức độ mong đợi rất nhiều của người dân cao nhất, với 38,17% số người được khảo sát. Nội dung “Nâng cao hơn nữa chất lượng của các chính sách quan trọng đối với đời sống của người dân” nhận được mức độ mong đợi rất nhiều cao thứ hai, với tỷ lệ 37,65% và nội dung nhận được mức độ mong đợi rất nhiều của người dân cao thứ ba là “Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ hành chính công”, với tỷ lệ 35,65%. Hai nội dung nhận được mức độ mong đợi thấp nhất là “Nâng cao hơn nữa chất lượng trụ sở, trang thiết bị phục vụ giải quyết công việc cho người dân”, với tỷ lệ 32,56% và “Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền nhà nước", với tỷ lệ 34,82%.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh: Chỉ số hài lòng của người dân đã mang lại những kết quả, tác động tích cực đối với cả cơ quan hành chính nhà nước và người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang dần thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân. Người dân, xã hội đang dần quan tâm, ủng hộ, giám sát, phản hồi ý kiến tích cực hơn đối với các cơ quan hành chính nhà nước để cùng xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho người dân…./.

Theo Tạp chí Tổ chức Nhà nước

.
.
.