Thứ Sáu, 26/05/2023, 20:54 (GMT+7)
.

Đồng chí Trần Trung Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành

(ABO) Ngày 25 và 26-5, Hội Nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Đại biểu tham dự tại Đại hội.
Đại biểu tham dự tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện và cơ sở đã nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X đề ra, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu thi đua do Hội Nông dân tỉnh đề ra hằng năm.

Công tác xây dựng Hội phát triển khá toàn diện, hoạt động của Ban Chấp hành từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới; công tác chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân được quan tâm; phát triển hội viên mới hằng năm đều vượt chỉ tiêu giao; tập hợp nông dân vào tổ chức Hội đạt trên 108%...

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu tại Đại hội.
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu tại Đại hội.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội được quan tâm thường xuyên, hầu hết cán bộ Hội cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; chất lượng hoạt động của cơ sở Hội được nâng lên, có 100% cơ sở Hội hằng năm xếp loại khá, vững mạnh; đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, trình độ cán bộ được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan từng bước chặt chẽ và hiệu quả hơn, tác động tích cực phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; trật tự xã hội và an ninh nông thôn được ổn định, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

a
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt trước Đại hội.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện và cơ sở luôn chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát phong trào, quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ chính trị của Hội.

Đồng thời, các dịch vụ hỗ trợ cho nông dân được mở rộng và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nông dân. Các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động luôn được sự đồng tình và hưởng ứng của đông đảo hội viên, nông dân, nhất là chuyên đề thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa khó giảm nghèo; các chương trình phối hợp với các ngành được đẩy mạnh và hiệu quả hơn...

Hội chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt việc sơ, tổng kết hoạt động Hội và phong trào nông dân để rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy những việc tốt, mặt tích cực trong hoạt động.

a
Đồng chí Trần Trung Đông tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Đồng chí Trần Trung Đông tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu gồm 32 đồng chí chính thức và 3 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

a
Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội.
a
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tặng Bức trướng cho Hội Nông dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2023 - 2028 với dòng chữ "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển".
a
Đại diện lãnh đạo huyện Châu Thành trao Bảng tượng trưng tặng Quỹ Hỗ trợ nông dân trị giá 2 tỷ đồng cho Hội Nông dân huyện Châu Thành.
a
Đại diện lãnh đạo huyện Châu Thành trao Bảng tượng trưng tặng Mái ấm nông dân trị giá 2 tỷ đồng cho Hội Nông dân huyện Châu Thành.
Trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua.
Trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua.

LÊ MINH

.
.
.