Thứ Bảy, 18/11/2023, 13:35 (GMT+7)
.

92 học viên hoàn thành lớp đảng viên mới

(ABO) Ngày 18-11, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2023. Tham dự lễ bế giảng có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
 
Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm phát biểu tại Lễ bế giảng.
Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm phát biểu tại lễ bế giảng.
 
Qua thời gian học tập, nghiên cứu các nội dung, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đã giúp cho 92 học viên tiếp thu những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con dường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ…
 
Kết quả có 92/92 học viên hoàn thành khóa học. Trong đó, có 29 học viên đạt loại giỏi; 48 học viên đạt loại khá; 15 học viên đạt loại trung bình. Đặc biệt có 9 học viên xuất sắc được khen thưởng.
 

 

Khen thưởng các học viên xuất sắc.
Khen thưởng các học viên xuất sắc.
 
Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm đã biểu dương những kết quả học tập mà học viên đạt được. Lớp bồi dưỡng đã giúp cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững, nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hành động của Đảng và công tác xây dựng Đảng, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó, vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vào thực tế công tác; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
92 học viên viên hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới.
92 học viên viên hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới.
 
Dịp này, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang khen thưởng 9 học viên hoàn thành xuất sắc khóa học.
 
Một số hình ảnh trao chứng nhận cho các học viên:
 

 

 

 

 

 

 
P. MAI
 
.
.
.