Anh Đỗ Hồng Trí học tập Bác tinh thần
Anh Đỗ Hồng Trí học tập Bác tinh thần "lá lành đùm lá rách"
Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những giá trị tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh...
21:28 | 22/05/2017
.
.