Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua nhiều âm mưu nham hiểm nhằm xuyên tạc...
19:29 | 05/12/2023
Việt Nam đạt nhiều tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số
Việt Nam đạt nhiều tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số
Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, Việt Nam khẳng định lập trường kiên quyết phản đối và chống chia rẽ, kích động hận thù giữa các dân tộc, chủng tộc.
13:37 | 01/12/2023
Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn một số biểu hiện nhận thức lệch lạc, thiếu đúng đắn về vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt này.
11:14 | 30/11/2023
Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng
Xây dựng các kênh truyền thông chủ lực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng
Đối với các cơ quan báo chí và truyền thông, hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội vừa giúp PR, quảng bá sản phẩm truyền thông vừa làm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.
10:41 | 27/11/2023
Tăng cường các biện pháp chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tăng cường các biện pháp chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân.
10:43 | 26/11/2023
Lại giở trò vu cáo, bôi nhọ từ vụ án liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng
Lại giở trò vu cáo, bôi nhọ từ vụ án liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng
Không ngạc nhiên khi tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, lập tức các đối tượng chống đối, phản động đã lợi dụng vu cáo.
09:49 | 26/11/2023
Đừng để thất bại ngay từ trong suy nghĩ
Đừng để thất bại ngay từ trong suy nghĩ
Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là TikTok, xuất hiện một số TikToker (người dùng TikTok) làm các video clip kiểu như: “Có lẽ tôi sẽ từ bỏ Quân đội để được làm chính mình“...
15:48 | 23/11/2023
Cảnh giác trước luận điệu
Cảnh giác trước luận điệu "tuyên truyền đen", bôi nhọ, chống phá lực lượng CAND
Trải qua hơn 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND được tôi luyện và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng.
11:05 | 21/11/2023
Bài 1: Phác dáng hình hài người cán bộ vì nước, vì dân
Bài 1: Phác dáng hình hài người cán bộ vì nước, vì dân
Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn khuyến khích và ủng hộ cán bộ có tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
23:00 | 17/11/2023
Minh chứng sinh động phản bác luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân
Minh chứng sinh động phản bác luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân.
09:37 | 17/11/2023
.
.