Thứ Ba, 10/05/2022, 13:40 (GMT+7)
.

PAPI Tiền Giang 2021: Điểm chỉ số Quản trị điện tử được xếp nhóm cao nhất

(ABO) Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2021 được Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) công bố vào sáng ngày 10-5-2022.

b

Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Theo đó, Chỉ số PAPI của Tiền Giang năm 2021 đạt 39,09 điểm; xếp nhóm thấp nhất trong 63 tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2020, Chỉ số PAPI của Tiền Giang đạt 42,29 điểm, xếp nhóm trung bình thấp.

Kết quả điểm ở 8 chỉ số nội dung như sau:

1. Tham gia của người dân cấp cơ sở đạt 3,89 điểm (năm 2020 đạt 4,67 điểm)

2. Công khai, minh bạch đạt 5,29 điểm (năm 2020 đạt 5,30 điểm).

3. Trách nhiệm giải trình với dân: 4,07 điểm (năm 2020 đạt 4,92 điểm).

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 6,35 điểm (năm 2020 đạt 7,35 điểm).

5. Thủ tục hành chính công: 6,64 điểm (năm 2020 đạt 7,10 điểm).

6. Cung ứng dịch vụ công: 7,51 điểm (năm 2020 đạt 7,13 điểm).

7. Quản trị môi trường: 3,70 điểm (năm 2020 đạt 3,63 điểm).

8. Quản trị điện tử: 2,64 điểm (năm 2020 đạt 2,20 điểm), được xếp nhóm cao nhất.

Cùng cả nước, điểm số 8 nội dung trên của Tiền Giang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

M.T

.
.
.