Thứ Ba, 13/10/2020, 21:55 (GMT+7)
.

Sẽ hướng nghiệp cho học sinh từ cấp tiểu học

 

Học sinh tiểu học. Ảnh: DUY LINH
Học sinh tiểu học. Ảnh: DUY LINH

Hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm đối với cấp tiểu học sẽ được tích hợp, lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, đồng thời tổ chức tư vấn, đánh giá năng khiếu của học sinh trong quá trình học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Trong đó, ở cấp tiểu học, công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm có nhiệm vụ giáo dục học sinh nhận biết một số công việc, nghề nghiệp của cha mẹ, người thân, các nghề truyền thống ở địa phương và một số việc làm cơ bản trong xã hội; Hướng dẫn học sinh tham gia các công việc thường ngày tại gia đình và nhà trường; Rèn luyện, bồi dưỡng cho học sinh các kỹ năng cơ bản như: Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng xã hội, Tìm hiểu về gia đình, cộng đồng, Phát hiện năng khiếu của học sinh và lập kế hoạch bồi dưỡng, phát triển năng khiếu cho học sinh.

Các hình thức triển khai gồm thực hiện qua tích hợp, lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; Tổ chức cho học sinh tìm hiểu nghề nghiệp, việc làm hiện có ở Việt Nam và trên thế giới thông qua các tài liệu giáo dục hướng nghiệp; Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về các nhóm nghề nghiệp, việc làm tại cộng đồng tối thiểu 1 lần/năm học; Tổ chức tư vấn, đánh giá năng khiếu của học sinh thông qua quá trình học tập, rèn luyện và các bài kiểm tra, đánh giá năng lực.

Theo dự thảo, các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ bố trí giáo viên kiêm nhiệm để triển khai các công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh.

Hiện dự thảo Thông tư đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi đến hết ngày 11-11.

(Theo nhandan.com.vn)


 

.
.
.