Thứ Tư, 24/02/2021, 20:40 (GMT+7)
.
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TIỀN GIANG:

Quyết tâm xây dựng trường chính trị chuẩn

(ABO) Bằng sự chủ động, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trường Chính trị Tiền Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Vinh dự này vừa là động lực, vừa tạo cơ sở, niềm tin để nhà trường quyết tâm xây dựng trở thành trường chính trị chuẩn trong nước.

Trường Chính trị Tiền Giang với truyền thống hơn 70 năm đã đạt được nhiều thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương về mọi mặt. Trong thời gian qua, trường thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về lý luận chính trị - hành chính, tuyên truyền kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác…

LUÔN ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO
 
Tuy đội ngũ cán bộ, giảng viên chỉ có 43 viên chức nhưng những năm qua, tập thể nhà trường đã có nhiều nỗ lực, phối hợp hiệu quả với cơ sở đào tạo ở trung ương và địa phương, sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên thỉnh giảng. Từ đó, nhà trường đạt được nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà.
 
Trong 5 năm qua, Trường Chính trị Tiền Giang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các cơ sở liên kết đào tạo, các học viện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể mở 412 lớp đào tạo, bồi dưỡng với gần 36 ngàn lượt học viên với các lớp và nhiều chuyên ngành khác nhau. Hằng năm, trường đều tổ chức thao giảng, thi giảng viên giỏi cấp khoa và cấp trường, cử dự thi giảng viên giỏi toàn quốc các trường chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đến nay, hầu hết các giảng viên của trường đều được công nhận giảng viên giỏi cấp trường, 10 giảng viên giỏi cấp toàn quốc các trường chính trị, trong đó có 3 giảng viên xuất sắc…
Trường Chính trị Tiền Giang quyết tâm xây dựng trường chính trị chuẩn.
Trường Chính trị Tiền Giang quyết tâm xây dựng trường chính trị chuẩn.

Một trong những điểm nhấn của Trường Chính trị Tiền Giang trong 5 năm (2015 - 2020) là sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong Hội đồng Khoa học nhà trường với các khoa, phòng, hoạt động nghiên cứu khoa học đạt nhiều thành tựu đáng kể. Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Trong thời gian qua, các chủ đề nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm của trường sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; đồng thời, tập trung chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá, thẩm định chất lượng các sản phẩm khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động khoa học đi vào chiều sâu, thiết thực và chuyên môn hóa cao.

Các kế hoạch nghiên cứu khoa học được xây dựng cụ thể, chi tiết theo từng chủ đề gắn với từng thời điểm lịch sử cụ thể mang tính chuyên nghiệp và khoa học. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu thực tế của trường đi vào nền nếp và chất lượng ngày càng cao. Hằng năm, 100% giảng viên nhà trường đều hoàn thành công tác nghiên cứu khoa học, với chất lượng nghiên cứu ngày một nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức của giảng viên về tình hình thực tiễn ở cơ sở, cùng với nhà trường tổng kết thực tiễn của địa phương, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường.

HƯỚNG ĐẾN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN  

"Hiện tại, khuôn viên Trường Chính trị Tiền Giang có tổng diện tích 22.808,28 m2. Nhà trường đã và đang được UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học. Nhiều hạng mục xây mới, sửa chữa, nâng cấp đang được khẩn trương tiến hành…

Trường tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hệ thống phòng học đạt chuẩn, tiến tới môi trường dạy và học hiện đại, cảnh quan, môi trường phù hợp với vai trò, vị trí, chức năng của trường chính trị. Phấn đấu xây dựng trường trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn đạo đức, trách nhiệm, nhân cách người cán bộ của hệ thống chính trị ở địa phương”.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TIỀN GIANG NGUYỄN THỨC BẢO

Xác định yếu tố then chốt để xây dựng trường chính trị chuẩn chính là đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, giảng viên thỉnh giảng phải đạt chuẩn về số lượng, chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Theo đó, nhà trường phấn đấu đạt trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên để nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Cùng với nâng chất đội ngũ giảng viên, thì việc xây dựng bộ máy tổ chức theo hướng xác định vị trí việc làm đúng chuyên môn đào tạo được nhà trường đặc biệt quan tâm. Qua đó, nâng cao tiêu chuẩn trình độ và năng lực đội ngũ giảng viên thông qua tổ chức các cuộc, hội thi giảng viên giỏi hằng năm. Trường Chính trị  Tiền Giang phấn đấu đến năm 2030, Ban Giám hiệu và trưởng các khoa chuyên môn nhà trường có trình độ tiến sĩ, giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên.

Khuôn viên Trường Chính trị Tiền Giang.
Trường Chính trị Tiền Giang.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học phải được đầu tư đi vào thực chất nhằm tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và tham gia tổng kết thực tiễn địa phương một cách khoa học. Trường Chính trị Tiền Giang đang phấn đầu trở thành trung tâm, đơn vị nghiên cứu khoa học có uy tín trong tỉnh.

QUÂN ANH 

.
.
.