Thứ Ba, 18/09/2012, 07:49 (GMT+7)
.

Cán bộ Nông nghiệp học tập Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là công việc thường xuyên hàng ngày, Chi ủy Trung tâm Giống nông nghiệp đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chuyên đề theo quy định cho cán bộ, đảng viên, viên chức lao động của đơn vị, để mỗi người đăng ký phần việc làm theo Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ đó, 100% cán bộ, đảng viên của đơn vị đều đăng ký những phần việc cụ thể, thiết thực nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống. Trên tinh thần đó, năm 2011, anh Trần Văn Cầm, Trưởng Trại Giống Vĩnh Hựu đăng ký phần việc làm theo Bác như sau: Theo dõi đặc tính sinh học của các bộ giống lúa khảo nghiệm, sản xuất thử nhằm tìm ra giống có đặc tính tốt bổ sung vào cơ cấu giống.

Cuối năm, anh Cầm kiểm điểm kết quả thực hiện các nội dung đăng ký làm theo Bác: Kết quả thực hiện khảo nghiệm là 204 giống lúa/13 bộ, đã chọn ra 23 giống có tính nổi trội so với các giống khác về đặc tính sinh học như: Thời gian sinh trưởng ngắn, cứng cây, năng suất cao, ít nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá với số lượng 219 kg và được thực nghiệm ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đã sản xuất thử ra 22 giống được chọn từ ruộng khảo nghiệm vụ trước.

Qua theo dõi, đã chọn lại được các giống như: OM 6916, OM 6327, OM 6404, FLD 74… cho vụ hè thu năm 2011. Mặc dù thời tiết bất lợi, sâu bệnh nhiều, giai đoạn lúa trổ mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến sản lượng, nhưng chất lượng lúa giống vẫn đảm bảo tốt, điển hình như giống VD 20.

Với việc lọc dòng hàng năm, luôn tạo ra nguồn giống chất lượng như: hạt nhỏ, gạo trong và dẻo, cung cấp đủ nguồn giống nguyên chủng trong tỉnh. Từ đó tiết kiệm được nguồn kinh phí rất lớn để mua nguồn giống siêu nguyên chủng từ các viện, trường.

Cán bộ Trung tâm Giống nông nghiệp chăm sóc cây giống.
Cán bộ Trung tâm Giống nông nghiệp chăm sóc cây giống.

Với vai trò là Trưởng Trại Giống Thủy sản Tân Thành, anh Trần Văn Hai đăng ký 3 phần việc làm theo Bác, đó là: Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong hoạt động sản xuất tại trại, thực hiện công khai, minh bạch trong sổ sách, chứng từ; phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng người; thực hiện việc nuôi tôm sú thương phẩm, ương cá chẽm từ cá bột lên cá hương nhằm sử dụng hiệu quả vốn của trại, tránh lãng phí tài sản.

Cuối năm, anh Trần Văn Hai kiểm điểm kết quả thực hiện các nội dung đăng ký làm theo Bác như sau: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất giống nghêu đã chi đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

Cụ thể, giá thành sản xuất giống nghêu năm 2011 chỉ còn 4 đồng/con (năm 2010 là 14 đồng/con). Phân công nhiệm vụ theo năng lực của từng viên chức lao động và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, tránh lãng phí sức lao động, làm tiền đề cho từng viên chức lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ đó, hiệu quả công việc nâng lên rõ rệt: Năm 2011, trạm sản xuất được hơn 40 triệu con giống nghêu cấp II, đạt 404,2% kế hoạch năm.

Về nội dung đăng ký làm theo Bác ở phần việc nuôi tôm sú thương phẩm, ương cá chẽm từ cá bột lên cá hương nhằm sử dụng hiệu quả vốn của trại, anh Trần Văn Hai kiểm điểm lại: Trong năm thả 2 đợt nuôi, thu được 2.322 kg, doanh thu  434 triệu đồng, lợi thuận 190 triệu đồng. Thực hiện ương thử nghiệm luân trùng làm thức ăn cho ấu trùng thủy sản và đã xây dựng được quy trình ương nuôi luân trùng.

Thực hiện thử nghiệm ương cá chẽm từ cá bột lên cá hương và bước đầu đã tiếp cận được quy trình ương giống. Thực hiện đề tài sinh sản nhân tạo giống sò huyết, đã cho sinh sản nhân tạo và ương ấu trùng giai đoạn sống trôi nổi…

Với Trưởng Trại Giống Hòa Hưng Trương Quốc Luận thì nhận thấy đơn vị của mình còn một số mặt hạn chế như: công tác điều hành, quản lý tài sản và tinh thần hỗ trợ của cán bộ, nhân viên chưa cao…

Chính vì vậy, anh đã quyết định đăng ký 3 phần việc: Điều hành trại sản xuất đạt kế hoạch, quản lý tốt tài sản của trại và tạo sự đoàn kết, nhất trí trong toàn thể nhân viên trại để quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cuối năm, anh Trương Quốc Luận kiểm điểm lại những phần việc đã đăng ký làm theo Bác như sau: Tổ chức sản xuất trên tinh thần cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn với chi phí thấp nhất. Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên của trại.

Trong năm đã sản xuất được 38.320 cây giống các loại, vượt chỉ tiêu trên giao. Giám sát việc nhập, xuất cây giống, vật tư, vật liệu sản xuất. Quản lý việc thuê công lao động đạt hiệu quả. Sử dụng và quản lý tốt tài sản của đơn vị, không để xảy ra thất thoát hay mất mát.

Các thành viên của trại luôn hỗ trợ công việc cho nhau. Công khai đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Từ đó tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ đơn vị, giúp nhân viên an tâm công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Huỳnh Văn Nguyện cho biết: Trong năm 2011 và 2012 có 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Riêng năm 2011, cán bộ, đảng viên đã đăng ký làm theo Bác với 55 phần việc cụ thể, phù hợp với vai trò và nhiệm vụ của từng người.

Trong đó có 4 cán bộ chủ chốt đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với 13 phần việc; 15 cán bộ, đảng viên còn lại đăng ký làm theo Bác với 42 phần việc. Cuối năm, cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký để trong sinh hoạt lệ kỳ của chi bộ có đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện. Đó là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên cuối năm.

Phó Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Nguyễn Văn Hòa phấn khởi cho biết: Từ khi Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn xem việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, cán bộ, đảng viên, viên chức lao động của Trung tâm có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tác động tích cực đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, hàng năm, các chỉ tiêu chủ yếu của đơn vị đều hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, trong năm 2011, đơn vị thực hiện tiết kiệm chi tiêu thường xuyên 74 triệu đồng, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy, đơn vị đã được công nhận Tập thể lao động xuất sắc 5 năm liền (từ năm 2007 đến năm 2011) và chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (từ năm 2009 đến 2011)…

NGUYÊN CHƯƠNG

.
.
.