Thứ Tư, 04/01/2023, 14:35 (GMT+7)
.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang:

Tăng cường ký kết chương trình phối hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức

(ABO) Sáng 4-1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; đại diện các hội thành viên của Liên hiệp Hội...

Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh  tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang
Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2022, Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò đội ngũ trí thức công tác tại các sở, ban, ngành trong tỉnh, các hội thành viên, các chuyên gia đến từ các viện, trường đại học tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, các cuộc hội thảo khoa học cùng một số hoạt động phối hợp khác.

Liên hiệp Hội được mời tham gia thẩm định, nghiệm thu, phản biện đánh giá tác động môi trường nhiều dự án, đề án, đề tài do các sở, ngành và UBND tỉnh chủ trì đã nâng cao vị thế uy tín của Liên hiệp Hội đối với UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh…

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội đã tổ chức thành công 3 cuộc hội thảo khoa học, đạt 300% kế hoạch (KH); đặc biệt, Liên Hiệp Hội đã phối hợp chặt chẽ với 6 sở, ban, ngành có ký kết chương trình phối hợp trong triển khai hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực; xuất bản 4 số Thông tin Khoa học - kỹ thuật và Kỷ yếu Đại hội, Kỷ yếu Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh lần thứ XIV (2021 - 2022), đạt 125% KH. Qua đó, cùng với trang thông tin điện tử đã thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ đến đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, Liên hiệp Hội chủ trì tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, theo đó nhận 105 mô hình, sản phẩm dự thi, đạt 117% KH; có 29 mô hình sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và 1 sản phẩm đạt giải toàn quốc (giải Ba)...

đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên hiệp Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nguyên nhân dẫn đến các hạn chế như: Chưa tổ chức được lực lượng chuyên gia đầu đàn để giúp Liên hiệp Hội tổ chức tốt công tác tư vấn phản biện; đồng thời, cho rằng cần quan tâm chủ trì kết nối, tạo điều kiện liên kết các doanh nghiệp, trí thức, được tham gia các dự án của tỉnh, cống hiến cho quê hương, nhất là khai thác tiềm năng lợi thế về du lịch, nông sản, đặc sản địa phương...

Ngoài ra, cần tiếp tục quan tâm nâng chất Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương...

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung 2 thành viên gồm ông Trần Văn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang và ông Lê Vương Quốc Hùng, chủ Cơ sở Sản xuất thương mại dịch vụ quốc tế Dược Vương Cung vào Ban Chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm  kỳ 2021 - 2026.

HOÀI THU

.
.
.