Thứ Sáu, 23/10/2020, 14:25 (GMT+7)
.
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TIỀN GIANG:

Thi đua là đòn bẩy hướng đến chuyên nghiệp, hiện đại

Để khích lệ cán bộ, công chức (CBCC) hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tiền Giang chú trọng đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo KBNN Tiền Giang đón nhận Cờ Thi đua Khối xuất sắc - Ứng dụng công nghệ thông tin và Bằng khen về công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Đại hội điển hình tiên tiến 2015 - 2019.
Lãnh đạo KBNN Tiền Giang đón nhận Cờ Thi đua Khối xuất sắc - Ứng dụng công nghệ thông tin và Bằng khen về công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Đại hội điển hình tiên tiến 2015 - 2019.

Với sự nỗ lực của tập thể đơn vị, thời gian qua KBNN Tiền Giang đã vinh dự nhận nhiều Huân chương của Nhà nước; Cờ thi đua, Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

THI ĐUA LÀ ĐỘNG LỰC

Thời gian qua, KBNN Tiền Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, KBNN Tiền Giang tổ chức quán triệt trong CBCC về các chỉ thị của Đảng, chủ trương của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát động, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh tổ chức như: Thi đua cụm tiểu khối các đơn vị do ngành dọc quản lý, tham gia thi đua chuyên đề cải cách hành chính và thi đua về ứng dụng công nghệ thông tin do UBND tỉnh tổ chức...

Đơn vị tiếp tục duy trì và nâng cao phong trào thi đua về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc của CBCC nhà nước trên địa bàn tỉnh; thi đua về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; thi đua về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CBCC, viên chức ngành Tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội; thi đua về thực hiện 9 tiêu thức văn minh, văn hóa nghề kho bạc...

Trong công tác lãnh đạo, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng, hằng năm đơn vị đã kịp thời bổ sung, sửa đổi nội dung xét thi đua, phân loại lao động CBCC hằng tháng. Bên cạnh đó, đơn vị kiểm tra, giám sát công tác thi đua - khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc và tự kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng tại KBNN tỉnh...

Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra KBNN Tiền Giang Võ Thanh Lâm cho biết, công tác thi đua - khen thưởng có vai trò quan trọng, là động lực để CBCC không ngừng nỗ lực, sáng tạo, luôn nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, duy trì kỷ cương, kỷ luật lao động, xây dựng văn minh công sở và văn hóa nghề kho bạc. Từ đó, lãnh đạo KBNN Tiền Giang luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để CBCC thi đua, sáng kiến, cải tiến và áp dụng vào quá trình thực thi công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

HƯỚNG ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI

KBNN Tiền Giang đã phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan thu trên địa bàn góp phần thực hiện có hiệu quả dự toán thu NSNN được giao, tập trung mọi nguồn thu vào NSNN, điều tiết kịp thời cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ quy định, phục vụ tốt công tác quản lý và điều hành ngân sách của UBND các cấp; tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện mở rộng ủy nhiệm thu và áp dụng các phương thức thu hiện đại.

Tính đến năm 2019, số ủy nhiệm thu thuế qua ngân hàng thương mại là 283.965 món, số tiền 9.218,2 tỷ đồng, đạt 84% trên tổng số thuế đã thu.

Giám đốc KBNN Tiền Giang Nguyễn Văn Xuyên cho biết, trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Tài chính và KBNN, sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang sự phối hợp tốt của các đơn vị, ngành có liên quan cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CBCC, KBNN Tiền Giang đã từng bước ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, tập trung trí lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính và góp phần vào sự nghiệp phát triển hệ thống KBNN.

Trong đó, Ban Giám đốc luôn coi trọng việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nhờ vậy đã đạt kết quả phấn khởi.

Công tác kiểm soát chi NSNN được thực hiện nghiêm túc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo thủ tục chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đủ điều kiện thanh toán theo quy định của Luật NSNN.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, KBNN Tiền Giang đã phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, chủ đầu tư đảm bảo giải ngân vốn nhanh, đúng quy định. Kết quả trong 5 năm qua, đơn vị đã kiểm soát thanh toán 100% hồ sơ đủ điều kiện thanh toán gửi đến KBNN và hằng năm giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn.

Công tác quản lý an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đơn vị duy trì tốt công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác quản lý kho quỹ, không để xảy ra thừa, thiếu, mất mát. Qua kiểm đếm kiểm ngân đã liêm khiết trả lại tiền thừa cho khách hàng với 609 món, tạo sự tin tưởng và nâng cao uy tín với khách hàng…

Khách hàng giao dịch tại KBNN Tiền Giang
Khách hàng giao dịch tại KBNN Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Xuyên cho biết, để đạt được những kết quả trên, tập thể CBCC đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; có nhiều giải pháp, sáng kiến thích hợp trong quản lý.

Ban lãnh đạo KBNN Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị KBNN huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong tổ chức các phong trào thi đua, KBNN đã đổi mới cách làm thu hút CBCC tham gia thi đua sôi nổi. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực cho từng tập thể, cá nhân hăng hái lao động, làm việc sáng tạo, hướng đến chuyên nghiệp, hiện đại.

HOÀI THU

.
.
.