Thứ Hai, 22/02/2021, 21:55 (GMT+7)
.

Huyện Cái Bè: "Quả ngọt" qua một năm khó khăn

Năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức, thế nhưng bằng tinh thần đoàn kết, không ngại khó khăn, huyện Cái Bè đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đạt được là động lực quan trọng để huyện vững tin bước vào năm 2021 cũng như những năm tiếp theo.

NHIỀU “QUẢ NGỌT”

Trong 17 chỉ tiêu Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020, đến nay huyện đã thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy năm 2020.

Người dân chăm lo phát triển kinh tế.
Người dân chăm lo phát triển kinh tế.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19, nhưng về cơ bản, sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, năng suất cây trồng, vật nuôi được giữ vững. Các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được phòng trị, khống chế tốt. Cụ thể, năm 2020, sản lượng lúa của huyện Cái Bè trên 230 ngàn tấn. Sản lượng nuôi và khai thác thủy sản ước thực hiện gần 49 ngàn tấn, đạt 104,31% so kế hoạch, tăng 6.005 tấn so cùng kỳ…

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện cũng đã đạt được nhiều thành tựu phấn khởi, ước thực hiện đạt 3.190 tỷ đồng, đạt 101,05% so kế hoạch, tăng 15,5% so cùng kỳ. Lĩnh vực xay xát, lau bóng gạo tiếp tục được hiện đại hóa và phát triển mạnh, tập trung khu vực Cụm công nghiệp An Thạnh và các xã Đông Hòa Hiệp, An Cư, Mỹ Hội. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp được mở rộng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, xây dựng của nhân dân.

Dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng năm qua huyện Cái Bè ước có 45 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tính đến cuối năm 2020 toàn huyện có 602 doanh nghiệp. Trong năm 2020, huyện có 6 hợp tác xã thành lập mới, nâng đến cuối năm có 24 hợp tác xã với trên 7.600 thành viên, vốn đăng ký khoảng 43,2 tỷ đồng. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tổng thu ngân sách từ kinh tế của huyện Cái Bè đạt trên 221 tỷ đồng, đạt 110,87% so dự toán.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, nhiều bộ môn thể thao đạt được kết quả cao. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; kết quả bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 90%; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm…

QUYẾT TÂM CAO TRONG NĂM 2021

2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; các cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả 4 khâu đột phá, 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra; quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2021.

Theo Bí thư Huyện ủy Cái Bè Trần Thanh Nguyên, trong năm 2021 huyện Cái Bè sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thứ nhất là lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng nông sản, vật nuôi; gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ, tạo chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho nông dân; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, hạn, mặn, lũ, bão, lốc xoáy, sạt lở bờ sông.

Thứ hai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Cái Bè đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Thứ ba là tổ chức tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy khởi nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát huy tốt vai trò của tổ xúc tiến đầu tư; từng bước khôi phục dịch vụ du lịch, thu hút du khách.

Thứ tư là lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch, hạn chế điều chỉnh quy hoạch; thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện các dự án, công trình năm 2021 theo danh mục được phê duyệt và các công trình chuyển tiếp.

Thứ năm là lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; huy động tốt học sinh ra lớp, gắn với đảm bảo sĩ số các bậc học; nâng cao chất lượng dạy và học giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề.

Thứ sáu là tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, phấn đấu nâng tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngày càng cao hơn; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

Thứ bảy là tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác chăm lo, giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, người nghèo, người già neo đơn, bệnh tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt..., không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Và cuối cùng là chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, không để hình thành điểm nóng; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đ. PHI

.
.
.