Thứ Năm, 27/05/2021, 15:40 (GMT+7)
.

Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang: Xây dựng chiến lược kinh doanh mới

(ABO) Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang diễn ra vào sáng ngày 27-5, sau khi đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020, ông Đinh Văn Hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã định hướng một số kế hoạch trong năm 2021.

a
Đại hội Đồng cổ đông thường niên.

Theo đó, một trong những kế hoạch trọng tâm của công ty là điều chỉnh linh hoạt chiến lược sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trước khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và dịch tả heo châu Phi. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính; sắp xếp và phát triển nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Hội đồng quản trị công ty ra mắt.
Hội đồng quản trị công ty ra mắt.

Tại Đại hội lần này, cổ đông cũng đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty.

T.T

.
.
.