Thứ Sáu, 30/09/2022, 17:15 (GMT+7)
.

BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại từ 7 giờ ngày 7-10

(ABO) Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Bộ Giao thông Vận tải (GT-VT) vừa có Công văn số 6069 về việc cho phép tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km1999+300 Quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang và Trạm thu phí Km2+685 tuyến tránh, tỉnh Tiền Giang.

BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 7-10.
BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 7-10.

Theo đó, Tổng cục ĐBVN cho phép Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang được tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Km1999+300, Quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang và Trạm thu phí Km 2+685 tuyến tránh, tỉnh Tiền Giang từ 7 giờ 00 phút ngày 7-10-2022 để hoàn vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh TX. Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 - Km 2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Mức giá cụ thể, việc quản lý và sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quy định tại các văn bản sau: Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15-11-2016 và Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30-11-2021 của Bộ GT-VT; Văn bản số 3754/TCĐBVN-TC ngày 27-6-2022 của Tổng cục ĐBVN về việc mức giá thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% tại 2 trạm thu phí; các quy định tại hợp đồng BOT, phụ lục hợp đồng BOT kèm theo dự án và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15-11-2016, Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30-11-2021 và Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31-12-2021 của Bộ GT-VT; Hợp đồng BOT, phụ lục hợp đồng BOT kèm theo dự án và các quy định liên quan.

Đồng thời, tổ chức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ của dự án phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn giao thông; không để xảy ra mất an ninh trật tự.

Doanh nghiệp dự án tổ chức thông báo, đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại địa điểm bán vé; công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ sử dụng đường bộ, thời gian bắt đầu bán vé theo quy định; tổ chức các điểm bán vé thuận tiện cho người điều khiển phương tiện giao thông, tránh ùn tắc giao thông; bán kịp thời đầy đủ các loại vé theo yêu cầu của người mua; không hạn chế thời gian bán vé tháng, quý.

Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tổ chức các điểm dán thẻ cho các phương tiện giao thông thuận lợi và an toàn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về doanh thu thu phí, các nguồn thu khác, lưu lượng xe và các thông số tài chính của hợp đồng dự án và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và trạm thu phí trước và sau thu phí lại

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11-9-2018 của Bộ GT-VT quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GT-VT quản lý và Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT ngày 3-8-2015 của Bộ trưởng Bộ GT-VT, các văn bản, quyết định thay thế (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Theo Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, hiện nay, đơn vị đã khắc phục xong các hư hỏng trên dự án và sẵn sàng thu phí trở lại.

HOÀNG LONG - ANH THƯ

 

.
.
.