Chủ Nhật, 24/12/2017, 14:39 (GMT+7)
.
Phát huy hiệu quả phối hợp hoạt động giữa

Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đại tá CHÂU HOÀNG PHƯƠNG
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

5 năm qua (2012 - 2017), công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh được triển khai toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là công tác phối hợp tuyên truyền định hướng tư tưởng, nâng cao trình độ, ý thức sẵn sàng chiếu đấu, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực trong hội viên, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT), qua đó góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh...

Thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. 			     			        Ảnh: THANH LÂM
Thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ảnh: THANH LÂM

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của các ngành, đoàn thể các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh trong phối hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng các cấp Hội CCB ở địa phương vững mạnh. 2 cơ quan đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và các văn bản pháp luật như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Pháp lệnh Dự bị động viên (DBĐV)… được 3.538 cuộc, có hơn 318.222 lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân tham dự. Kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nội dung, yêu cầu xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về quân sự, quốc phòng.

Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh chỉ đạo các đơn vị, huyện, thành, thị, các cấp Hội CCB thường xuyên tổ chức trao đổi, mạn đàm giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền về kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền, đoàn thể quần chúng vững mạnh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV và DBĐV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đến nay tỷ lệ DQTV đạt 1,26% so với dân số; đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 23,97%. Công tác đăng ký, quản lý nguồn quân dự bị được triển khai thực hiện chặt chẽ, từ khâu đăng ký, quản lý, tiến hành phúc tra, sắp xếp gọn địa bàn, đến nay đã biên chế các đơn vị đạt 99,11%; hằng năm huy động, kiểm tra phương tiện kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu đạt 100%, huy động tập trung huấn luyện đạt 100% quân số... Đặc biệt, 2 cơ quan đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, hưởng ứng tích cực các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; vận động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.329 lượt người, với trị giá thành tiền 523 triệu đồng; xây dựng 964 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 47 tỷ đồng. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết các tồn đọng về chính sách sau chiến tranh; giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã cơ bản  hoàn thành. Đồng thời, tích cực cùng với các địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, lao động giúp nhân dân, tham gia cùng địa phương xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, có 81.289 lượt người tham gia, với 109.676 ngày công lao động; giúp nhân dân tăng gia sản xuất ổn định cuộc sống.

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn Xã Nông thôn mới (trong đó có 11/24 xã được LLVT ký kết đạt xã nông thôn mới). Mặc dù các CCB tuổi cao, sức yếu, nhưng đã thường xuyên bám sát địa bàn, bám sát công trình, kịp thời cổ vũ, động viên và trực tiếp tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”...

Qua 5 năm thực hiện, LLVT và Hội CCB các cấp trong tỉnh có sự chủ động và vận dụng sáng tạo các hình thức, biện pháp trong phối hợp hoạt động; quá trình tổ chức thực hiện được sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy,  chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT và cán bộ, hội viên Hội CCB và nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là, các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đều hoàn thành với chất lượng cao.

Với tâm huyết và bề dày kinh nghiệm, các thế hệ CCB đã sát cánh cùng LLVT chăm lo giúp đỡ nhân dân sản xuất, đời sống, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là vai trò quan trọng của CCB trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng LLVT được phát huy tích cực. Các cấp Hội CCB đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, quyết tâm thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

.
.
.