Thứ Tư, 13/11/2019, 10:58 (GMT+7)
.
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ PHÙNG VĂN MINH:

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách

Tình hình thu ngân sách của tỉnh Tiền Giang thời gian qua đạt kết quả rất khả quan. Đánh giá về những nguyên nhân chính góp phần vào thành công này, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phùng Văn Minh cho biết:

Tính đến thời điểm 30-9-2019, toàn ngành thu được hơn 8.136 tỷ đồng, đạt hơn 91% so dự toán và đạt hơn 134% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc thực hiện thu ngân sách năm 2019 là quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngành Thuế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các sở, ban, ngành, các địa phương.

 

Đặc biệt, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 11%; kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 35%; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng hơn 9%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng gần 30%; lượng khách du lịch, doanh thu dịch vụ bưu chính viễn thông tăng và vận tải kho bãi tăng so với cùng kỳ. Nhiều dự án đầu tư mới đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp (DN) hết thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập DN nên phát sinh thuế phải nộp.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Nghị quyết 01 ngày 1-1-2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết 02 ngày 1-1-2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021; tỉnh ban hành nhiều giải pháp thu hút đầu tư, nhiều DN mới được thành lập; ngành Thuế tích cực hỗ trợ DN vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử; tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các DN thuộc các thành phần kinh tế.

Cơ quan Thuế các cấp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, bám sát các chỉ tiêu đã được giao. Hệ thống các văn bản chính sách, thủ tục hành chính thuế đã được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thông suốt.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật thuế và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN, hộ kinh doanh cũng được ngành Thuế ưu tiên giải quyết kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh việc theo dõi sát tình hình hoạt động của người nộp thuế trên địa bàn để đưa ngay vào diện quản lý thuế, Cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy nhanh công tác thanh tra, kiểm tra và tiến độ thu hồi nợ thuế.

* Phóng viên (PV): Như vậy, nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Thuế trong những tháng còn lại của năm 2019 như thế nào?

* Đồng chí Phùng Văn Minh: Căn cứ vào tình hình thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và các nguồn thu hiện đang quản lý trên địa bàn, việc áp dụng các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung, ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2019 đạt khoảng 2.783 tỷ đồng; ước thu cả năm 2019 đạt 10.920 tỷ đồng, đạt hơn 122% dự toán, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước.

* PV: Ngành Thuế sẽ có giải pháp gì nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2019?

* Đồng chí Phùng Văn Minh: Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cho năm 2019 được triển khai trong Hội nghị tổng kết công tác ngành; toàn ngành tiếp tục phấn đấu, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN; tham mưu các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi để DN và hộ kinh doanh phát triển; triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, chú trọng công tác rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Đồng thời, ngành Thuế đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ quản lý thuế, mở rộng diện DN thực hiện các thủ tục hành chính thuế qua hình thức giao dịch điện tử...; phối hợp tốt với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh và các huyện, thị, thành trong giải quyết hồ sơ đất đai, chấm dứt tình trạng hồ sơ của người nộp thuế bị giải quyết trễ hạn.

Bên cạnh đó, ngành Thuế triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về thu ngân sách, đảm bảo thu đúng thu đủ, thu kịp thời và đúng quy định pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các luật về thuế, phí sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành về thuế; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế; chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từ đó tổng hợp báo cáo kết quả thu và dự báo thu sát đúng với thực tế phát sinh.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chú trọng nâng cao chất lượng phân tích hồ sơ trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các DN có rủi ro lớn, các ngành nghề, lĩnh vực có tính xã hội cao...

Đồng thời, ngành Thuế cũng tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, đầy đủ các bước theo quy trình; đồng thời, chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho DN và đẩy mạnh phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác đôn đốc thu hồi và cưỡng chế nợ thu…

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THẾ ANH (thực hiện)

.
.
.