Thứ Hai, 27/06/2022, 09:49 (GMT+7)
.

Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc

Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tiếp tục lấy chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam là “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”. Xoay quanh chủ đề cũng như các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang Võ Văn Chiến.

* Phóng viên (PV): Đồng chí nghĩ thế nào khi năm nay Bộ VH-TT&DL tiếp tục chọn chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” làm chủ đề cho Ngày Gia đình Việt Nam?

* Đồng chí Võ Văn Chiến: Chúng ta đều biết ở thời kỳ nào cũng vậy, gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Gia đình trong xã hội hiện đại càng cần được quan tâm hơn để không đánh mất những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Cùng với sự thăng trầm của lịch sử dân tộc, các hệ giá trị tốt đẹp, như: Tình yêu thương, thủy chung, hiếu nghĩa, đức hy sinh, sự sẻ chia… luôn được phát huy và gìn giữ trong các gia đình Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa được kiểm soát, thì chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” càng có ý nghĩa, bởi nhắc nhở mỗi cá nhân, mỗi gia đình tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, trang bị những kiến thức bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Đây cũng là dịp để mỗi người hướng về tổ ấm, có những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm vun đắp, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm với gia đình của mình. Để mỗi gia đình tiếp tục là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sĩ trong phòng, chống dịch bệnh, khi gia đình bình an thì xã hội mới phát triển.

* PV: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, tỉnh Tiền Giang có những hoạt động gì, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Văn Chiến: Năm 2022, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, đất nước ta trở lại trạng thái bình thường mới. Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số tỉnh khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng, như: Mít tinh, hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, họp mặt, hội thi, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với các hình thức phù hợp chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”, “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”... Thời gian tổ chức các hoạt động từ ngày 15 đến 30-6; riêng đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức họp mặt vào ngày 28-6 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang.

Qua ghi nhận của Sở VH-TT&DL, trong những ngày qua, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội chung tay xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, xã hội phát triển.

Các gia đình chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc tại buổi Họp mặt tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm (2015 - 2020).     Ảnh: QUẾ ANH
Các gia đình chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc tại buổi Họp mặt tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm (2015 - 2020). Ảnh: QUẾ ANH

* PV: Theo đồng chí, để thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tiền Giang sẽ cần phải làm gì?

* Đồng chí Võ Văn Chiến: Trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận, tích cực tham gia hưởng ứng của nhân dân nên đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Vì vậy, để công tác gia đình có những bước tiến mới, thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các gia đình đối với sự phát triển của xã hội. Tiếp tục chăm lo, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, để mỗi gia đình đủ điều kiện vật chất đảm bảo nuôi dưỡng và giáo dục con cháu trong gia đình được học hành đến nơi đến chốn, được chăm sóc sức khỏe cả thể chất và tinh thần.

Tích cực chăm lo xây dựng văn hóa gia đình, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa xấu tác động vào gia đình, bảo đảm cho gia đình thực sự trở thành “bức tường thành” vững chắc có thể ngăn chặn, đẩy lùi mọi “vi rút” văn hóa độc hại từ bên ngoài.

Đảng ta khẳng định: Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong các mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Bên cạnh việc ngành chức năng làm hết trách nhiệm của mình thì rất cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân để xây dựng nên một cộng đồng hạnh phúc.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN MINH PHÚC (thực hiện) 

.
.
.