Thứ Hai, 28/09/2020, 10:38 (GMT+7)
.
PHONG TRÀO THI ĐUA "GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ":

Tạo động lực cho phụ nữ phát triển

Cách đây hơn 30 năm, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và cho thấy sức sống bền bỉ cho đến nay. Đây là phong trào mang tính đặc thù về giới nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu bình đẳng giới.

PHÁT HUY SÁNG TẠO

Đến năm 2010, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 03 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (gọi tắt là Chỉ thị 03). Để thực hiện Chỉ thị 03, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình hành động và chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện góp phần kiện toàn, phát huy vai trò đội ngũ nữ CNVCLĐ.

Công nhân, lao động nữ đang làm việc tại Công ty cổ phần may Việt Tân (TX. Cai Lậy).
Công nhân, lao động nữ đang làm việc tại Công ty cổ phần may Việt Tân (TX. Cai Lậy).

Kể từ đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” liên tục được phát động qua từng năm, thu hút đông đảo lao động nữ từ thành thị đến nông thôn, từ công trường, nhà máy đến công sở hưởng ứng. Danh hiệu “2 giỏi” đã trở thành niềm tự hào, là giá trị tôn vinh của mỗi nữ CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực công tác, lao động, học tập, trong xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Tuy mang tính đặc thù về giới nhưng phong trào thi đua này lại được gắn chặt, hài hòa với các phong trào chung, bám sát đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cách thức tổ chức, triển khai phong trào, sự tham gia của lao động nữ mỗi nơi mỗi khác, song điểm chung vẫn là thể hiện được vai trò, tiềm năng và sức sáng tạo của lao động nữ. Lao động nữ ngày càng tham gia tích cực vào thị trường lao động, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Toàn tỉnh hiện có 64.521 nữ đoàn viên/79.132 nữ CNVCLĐ, tuổi đời từ 18 - 35 tuổi, chiếm trên 70%, tuổi nghề từ 5 đến dưới 10 năm, chiếm tỷ lệ 65%. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, đã có trên 25.000 lượt nữ CNVCLĐ tham gia viết 1.534 đề tài và 14.145 sáng kiến kinh nghiệm được các cơ quan, doanh nghiệp công nhận, áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Qua đó, nữ CNVCLĐ tỉnh nhà ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần xóa bỏ định kiến giới.

NGÀY CÀNG KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

Tuy nhiên, trên thực tế lao động nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi do những rào cản từ quan niệm truyền thống đánh giá thấp khả năng và tiềm năng của phụ nữ, những định kiến giới và sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, lao động nữ là một trong các đối tượng chịu tác động lớn nhất và chưa được đánh giá đầy đủ. Bên cạnh đó, những hạn chế về cơ hội đào tạo, trình độ, kiến thức, năng lực, chức năng làm mẹ, chăm sóc gia đình... của lao động nữ đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc của họ.

Thế nhưng, không vì vậy mà phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” mất đi ý nghĩa và giá trị vốn có. Ngược lại, quá trình triển khai phong trào đã góp phần để lao động nữ ngày càng khẳng định vị thế, tiềm năng, sức sáng tạo của mình tại nơi làm việc cũng như phát huy đầy đủ giá trị cốt lõi tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam trong mỗi gia đình. Với mỗi người phụ nữ, hạnh phúc từ công việc và từ tổ ấm của mình luôn song hành, xen lẫn, đó là cả quá trình nỗ lực, vượt khó. Và để ngày càng có nhiều lao động nữ “2 giỏi” thì không chỉ có sự nỗ lực, thi đua từ bản thân lao động nữ mà còn bởi nhiều yếu tố liên quan, trong đó có cả việc xóa bỏ khoảng cách giới...

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Thanh Tiền cho rằng, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã tác động tích cực đến nhận thức của các cấp Công đoàn và đời sống nữ CNVCLĐ. Qua đó, công tác nữ được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Công đoàn, cơ quan, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ sâu rộng về nội dung, lan rộng ra các thành phần kinh tế. Đặc biệt nữ công nhân, lao động ở các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỷ lệ nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua và đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hằng năm đều tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua cũng đã hướng tới giải quyết các khoảng cách về giới còn hiện hữu, hướng tới đảm bảo rằng phụ nữ có thể nhận được thành quả xứng đáng cho những đóng góp của mình, thông qua giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã và đang là động lực để mỗi lao động nữ phấn đấu vươn lên, phát huy tiềm năng, trí tuệ, ra sức “dệt thêu” để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

PHƯƠNG NGHI

 

.
.
.