Thứ Bảy, 08/08/2020, 22:19 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: 15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

(ABO) Năm 2020, huyện Cai Lậy tập trung xây dựng và nâng chất các danh hiệu của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", điểm nhấn là danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, các xã có bước chuyển biến về diện mạo nông thôn.
Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, các xã có bước chuyển biến về diện mạo nông thôn.

Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Cai Lậy tập trung tuyên truyền, vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa nông thôn và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, huyện Cai Lậy có 15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100% số xã trên địa bàn huyện. Với danh hiệu này, các địa phương có thêm những đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

QUẾ NGÂN

.
.
.