Thứ Tư, 24/05/2017, 21:39 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thời gian qua, công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được huyện Cai Lậy tập trung thực hiện gắn với tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp, tạo môi trường cho công nhân lao động an tâm sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 

Đoàn Kiểm tra liên ngành huyện Cai Lậy kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Đoàn Kiểm tra liên ngành huyện Cai Lậy kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Huyện Cai Lậy hiện có 130 công ty, doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực may mặc, sản xuất bao bì, chế biến thủy sản… với hơn 4.000 công nhân lao động. Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ATVSLĐ được huyện Cai Lậy đặc biệt quan tâm thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi tuyên truyền trực tiếp tại nơi sản xuất, kinh doanh, chuyển tải thông điệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, cảnh báo, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động. Vai trò của tổ chức Công đoàn được phát huy trong việc góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 7 Công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty, doanh nghiệp với gần 1.300 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Các CĐCS đã phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cai Lậy nắm tình hình thực tế về điều kiện lao động của người lao động tại doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định về đảm bảo ATVSLĐ, tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại các công ty, doanh nghiệp cũng được Đoàn Kiểm tra liên ngành huyện Cai Lậy thực hiện thường xuyên để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, huyện Cai Lậy tiến hành kiểm tra 18 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực chế biến thủy sản, cơ khí, may mặc…

Qua kiểm tra, bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, không có nội quy lao động, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, không đảm bảo phương án phòng cháy chữa cháy… Nguyên nhân do nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ chưa đầy đủ, chưa thấy hết nguy cơ đe dọa đến tính mạng và sức khỏe người lao động, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với doanh nghiệp vi phạm, đoàn nhắc nhở, lập biên bản và buộc làm cam kết khắc phục, đồng thời tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ I-2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, huyện Cai Lậy phát động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cam kết thực hiện tốt quy định của pháp luật về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động.

Đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. LĐLĐ huyện Cai Lậy cũng triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lồng ghép với hoạt động Tháng Công nhân năm 2017 và gắn với chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.

Song song đó, một vấn đề cũng cần được đặt ra là ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, người lao động cũng cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ, thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động khi trực tiếp sản xuất, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.