Thứ Năm, 25/05/2017, 16:05 (GMT+7)
.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao Mái ấm Công đoàn

Ngày 24-5, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hai Mái ấm Công đoàn cho các công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Căn thứ nhất được trao cho anh Nguyễn Tuấn Anh, là công đoàn viên của Công đoàn cơ sở xã Bình Trưng (huyện Châu Thành). Căn thứ hai được trao cho anh Thái Minh Ngọc, là công đoàn viên của Công đoàn cơ sở xã Đông Hòa (huyện Châu Thành).

Lliên đoàn Lao động tỉnh trao Mái ấm Công đoàn cho anh Nguyễn Tuấn Anh, công đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Bình Trưng (huyện Châu Thành)
Liên đoàn Lao động tỉnh trao Mái ấm Công đoàn cho anh Nguyễn Tuấn Anh, công đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Bình Trưng (huyện Châu Thành).

Hai Mái ấm Công đoàn này đều được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, với mức hỗ trợ mỗi căn là 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Được biết, trong Tháng Công nhân (tháng 5-2017), Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành trao 31 căn nhà Mái ấm Công đoàn, với tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” là gần 1 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao Mái ấm Công đoàn cho anh Thái Minh Ngọc, công đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Đông Hòa (huyện Châu Thành)
Liên đoàn Lao động tỉnh trao Mái ấm Công đoàn cho anh Thái Minh Ngọc, công đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Đông Hòa (huyện Châu Thành).

HỮU NGHỊ

.
.
.