Thứ Năm, 06/07/2017, 14:34 (GMT+7)
.

Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở xã Bình Ân và Tân Thành

Chiều ngày 5-7, Đoàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tiền Giang cùng với Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Gò Công Đông do ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Bình Ân và xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với xã Tân Thành
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với xã Tân Thành.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã Bình Ân đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Để hoàn thành 8 tiêu chí còn lại cần nguồn vốn gần 53 tỷ đồng; trong đó tiêu chí giao thông cần hơn 17 tỷ đồng, tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá gần 10,5 tỷ đồng; tiêu chí điện cần hơn 7,5 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện và Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Ân đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cũng như đưa ra các giải pháp tháo gỡ để tiến trình xây dựng NTM tại xã Bình Ân diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Phát biểu tại xã Bình Ân, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Ân cần phải tập trung để nâng chất các tiêu chí đã đạt được và có kế hoạch với thời gian cụ thể hoàn thành cho từng tiêu chí còn lại, không chạy theo thành tích, tiêu chí đảm bảo đạt các chỉ tiêu mới được công nhận, phấn đấu ra mắt xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017.

Riêng xã Tân Thành thì đến nay địa phương  đạt 11/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, các tiêu chí còn lại gồm: Tiêu chí quy hoạch, giao thông, Cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư, thu nhập, điện, trường học và tiêu chí y tế. Theo đánh giá chung, việc tiến hành xây dựng NTM tại Tân Thành gặp khá nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu cần nhiều vốn như tiêu chí Trường học cần hơn 37 tỷ đồng để hoàn thành, tiêu chí y tế 4,2 tỷ và để nâng chất cũng như ra mắt xã đạt chuẩn NTM thì xã Tân Thành cần hơn 75 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng và nâng chất các công trình, hạng mục còn lại.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Gò Công Đông thì các tiêu chí còn lại của xã Tân Thành đang được các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện, cơ bản sẽ hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Phát biểu tại xã Tân Thành, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Những công trình nào phát huy được sức dân thì địa phương cố gắng vận động người dân cùng tham gia thực hiện. Riêng các công trình nào do huyện Gò Công Đông làm chủ đầu tư thì Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện phải đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ; phải tập trung, đa dạng các hình thức tuyên truyền để sớm hoàn thành tiêu chí y tế vì đây là một tiêu chí khó; phải gỡ ngay các khó khăn để xã ra mắt xã đạt chuẩn NTM đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

MINH TOÀN

.
.
.