Thứ Sáu, 30/03/2018, 21:00 (GMT+7)
.

Tập huấn An toàn lao động và phòng chống cháy nổ

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia Hội thi An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và phòng chống cháy nổ (PCCN) năm 2018 của tỉnh Tiền Giang đạt kết quả tốt, ngày 30-3, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn kiến thức Hội thi AT-VSLĐ, PCCN năm 2018 cho khoảng 100 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm công tác chuyên trách hoặc bán chuyên trách bảo hộ lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp.

Trao đổi một số thông tin liên quan vấn đề AT
Trao đổi một số thông tin liên quan vấn đề AT-VSLĐ, PCCN

Nội dung tập huấn bao gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động (năm 2015), Bộ luật Lao động (năm 2012), Luật Công đoàn (năm 2012), Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (năm 2014), Luật Việc làm (năm 2015), Luật Phòng cháy chữa cháy và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn công tác AT-VSLĐ, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong cơ sở lao động.

BẢO LAM

.
.
.