Thứ Sáu, 22/03/2019, 08:02 (GMT+7)
.

Quá trình lựa chọn phương án tối ưu cho Trạm thu phí Cai Lậy

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ này 4-12-2017, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo dừng thu phí Trạm thu phí Cai Lậy 1 tháng để nghiên cứu phương án xử lý.

Sau đó, tại Văn bản 170 Bộ Giao thông  - Vận tải (GT-VT) báo cáo Thủ tướng 5 phương án xử lý, trong đó Ưu tiên 1 là “Giữ nguyên Trạm Cai Lậy, thực hiện giảm giá cho các phương tiện và mở rộng phạm vi giảm giá cho người dân khu vực lân cận trạm” và Ưu tiên 2 là “xây dựng thêm 1 trạm trên tuyến tránh, thu trên cả 2 trạm, phương tiện đi trên tuyến nào, doanh thu sẽ hoàn vốn cho tuyến đó”.

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23-4-2018, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Thường trực Chính phủ nhất trí với báo cáo của Bộ GT-VT. Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, tính toán để giảm giá xuống mức phù hợp nhất và mở rộng phạm vi miễn, giảm giá dịch vụ đối với phương tiện giao thông…; giao Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND tỉnh Tiền Giang và Nhà đầu tư quyết định phương án tối ưu”.

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GT-VT đã  đề xuất chuyển Phương án 1: Giữ nguyên vị trí trạm thu phí hiện nay, thực hiện giảm giá chung cho tất cả các phương tiện và mở rộng tối đa phạm vi giảm giá dịch vụ cho người dân khu vực lân cận trạm thu phí;

Phương án 2: Xây dựng thêm 1 trạm thu phí trên tuyến tránh, thu trên cả 2 trạm, phương tiện đi tuyến nào, doanh thu sẽ hoàn vốn cho tuyến đó; có mở rộng tối đa phạm vi giảm giá dịch vụ cho người dân khu vực lân cận tram thu phí.

Ngày 27-8-2018, Bộ GT-VT  đã làm việc với các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Tiền Giang và Nhà đầu tư. Đại diên các Bộ có ý kiến Phương án 1 là lựa chọn hợp lý, có nhiều ưu điểm hơn nhưng cần có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; trường hợp muốn xử lý triệt để chỉ có thể là Nhà nước mua lại Dự án nhưng khó khả thi trong điều kiện ngân sách khó khăn hiện nay.

Ngày 8-11-2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đều cho rằng Phương án 1 có nhiều ưu điểm hơn và cần thiết sớm triển khai thu giá dịch vụ trở lại Trạm thu phí Cai Lậy để không ảnh hưởng lan truyền đến các dự án tương tự có đầu tư tuyến tránh. Ngày 23-11-2018, Phó Thủ tướng  Trịnh Đình Dũng đã chủ trì họp với địa phương và các bộ, ngành liên quan quyết định phương án cụ thể.

Ngày 20-12-2018, tại Văn bản 100, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: Bộ GT-VT triển khai theo phương án giữ nguyên Trạm thu phi Cai Lậy như hiện nay.

M.T

.
.
.