Thứ Bảy, 23/11/2019, 14:03 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Hướng đến giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, TP. Mỹ Tho tập trung nguồn lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác giảm nghèo, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Mỹ Tho đã thực hiện hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 ở các xã, phường trên địa bàn thành phố. Theo đó, đầu năm 2019, TP. Mỹ Tho có 926 hộ nghèo/64.992 hộ, tỷ lệ 1,2% và có 1.360 hộ cận nghèo/64.992 hộ, tỷ lệ 2,09%. Trong năm 2019, TP. Mỹ Tho hỗ trợ 101 hộ thoát nghèo, 132 hộ thoát chuẩn cận nghèo; phát sinh mới 46 hộ nghèo và 113 hộ cận nghèo.

Mô hình trồng rau ở xã Phước Thạnh góp phần phát triển kinh tế gia đình, giúp nhiều hộ thoát nghèo.             Ảnh: PHƯƠNG MAI
Mô hình trồng rau ở xã Phước Thạnh góp phần phát triển kinh tế gia đình, giúp nhiều hộ thoát nghèo. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Đến cuối năm 2019, trên địa bàn thành phố còn 871 hộ nghèo/71.627 hộ, tỷ lệ 1,22% và có 1.341 hộ cận nghèo/71.627 hộ, tỷ lệ 1,87%; trong đó, có 253 hộ nghèo thuộc diện hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Như vậy, số hộ nghèo được tính vào chỉ tiêu giảm nghèo của tp. Mỹ Tho là 618 hộ, tỷ lệ 0,86%.

Chỉ tiêu hộ thoát nghèo tỉnh giao TP. Mỹ Tho năm 2019 là 50 hộ. Tuy nhiên, qua tổng hợp kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn TP. Mỹ Tho, số hộ thoát nghèo của thành phố là 101 hộ, đạt tỷ lệ 202%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Để đạt được kết quả trên, công tác giảm nghèo của TP. Mỹ Tho đã nhận được sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững thành phố và các xã, phường được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, thực hiện khá tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, UBND điều hành lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương; đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều mô hình, hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của các hộ nghèo, tạo động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, phần lớn các hộ nghèo đều có ý thức và quyết tâm phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập gia đình để thoát nghèo.

Đơn cử như gia đình anh Trường Văn Phương (sinh năm 1974, ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh) đã phấn đấu cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo từ 2 công đất ruộng trồng rau. Theo anh Phương, bình quân mỗi năm gia đình anh trồng 5 vụ rau, thu hoạch từ 10 đến 12 tấn, sau khi trừ chi phí đã mang về cho gia đình anh nguồn thu nhập từ 80 đến 90 triệu đồng.

“Cũng nhờ được hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo của chính quyền, đoàn thể các cấp của TP. Mỹ Tho mà gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình trồng rau, từ đó xây dựng được nhà ở khang trang và có điều kiện cho con ăn học tốt hơn”.

 TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của TP. Mỹ Tho hiện nay còn gặp một số khó khăn. Trong đó, việc đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hộ nghèo của TP. Mỹ Tho chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Với số lượng lao động thuộc diện hộ nghèo tham gia các lớp học nghề còn ít nên khó tìm được việc làm ổn định.

Phần lớn các hộ nghèo hiện nay của TP. Mỹ Tho không có điều kiện về đất đai sản xuất, điều kiện mua bán kinh doanh. Một số ít hộ nghèo còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và xã hội, muốn kéo dài việc được hưởng các chế độ ưu đãi, hỗ trợ nên không quyết tâm thoát nghèo…

Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Lê Thị Bé Phượng cho biết, trong thời gian tới, TP. Mỹ Tho tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác giảm nghèo; trong đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tuyên truyền giảm nghèo; đánh giá và nhân rộng các mô hình giảm nghèo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh đó, TP. Mỹ Tho thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa công tác giảm nghèo với các cuộc vận động khác trong khu dân cư nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác giảm nghèo ở các cấp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền mục tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm quản lý hộ nghèo từ cấp xã, phường cho đến khu phố, ấp; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo, việc làm đối với tất cả đơn vị xã, phường trên địa bàn TP. Mỹ Tho trong năm 2020. Triển khai từ 2 đến 3 mô hình sinh kế cho hộ nghèo tham gia phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi.

VĂN THẢO

.
.
.