Thứ Năm, 03/09/2020, 11:01 (GMT+7)
.

Những điều cần biết về BHYT HS-SV trong năm học 2020 - 2021

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai của đất nước với mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HS-SV) theo định hướng của Đảng và Nhà nước, trong năm học qua, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của đối tượng HS-SV toàn tỉnh Tiền Giang đạt được 98,2% (cao hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước gần 3%), trong đó hơn 50% số trường có số lượng HS-SV tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%. Với quyết tâm phấn đấu thu BHYT HS-SV đạt 100% trong năm học 2020 - 2021, vừa qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 875 để hướng dẫn thực hiện 6 nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:
HS-SV (trừ những HS-SV đã tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang học tập tại các sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT.

2. Mức đóng BHYT:  
Mức đóng hằng tháng của đối tượng HS-SV bằng 4,5% nhân với mức lương cơ sở (hiện tại là 1.490.000 đồng), cụ thể: Mức đóng hằng tháng: 1.490.000 X 4,5%= 67.050 đồng/tháng (trong đó, ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đóng (35% mức đóng theo Nghị quyết 17/2019 của HĐND tỉnh): 23.467 đồng/HS-SV/tháng; HS-SV tự đóng 65%, với mức: 43.583 đồng/HS-SV/tháng.

3. Phương thức đóng:
HS-SV đóng số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường mà HS-SV đang theo học. Để tạo điều kiện cho HS-SV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhà trường có thể tổ chức chia ra nhiều đợt thu tiền các khối lớp theo phương thức 3 tháng: 130.749 đồng, 6 tháng: 261.498 đồng, 12 tháng: 522.996 đồng và 15 tháng là 653.745 đồng. Khuyến khích vận động phụ huynh, HS-SV đăng ký tham gia đóng tiền BHYT giá trị 12 tháng đối với học sinh các khối, 15 tháng đối với học sinh lớp 1.

4. Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng:
- Đối với học sinh lớp 1: Tùy theo tháng sinh của các em mà thẻ BHYT có giá trị sử dụng khác nhau như: Từ  ngày 1-10-2020, từ ngày 1 của tháng liền kề sau tháng sinh nhật 1-11-2020, 1-12-2020.

- Đối với HS-SV đã tham gia BHYT năm học 2019 - 2020, thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2021 đến ngày 31-12-2021. Riêng đối với HS-SV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề năm thứ nhất của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học (trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng thì tham gia liên tục khi giá trị thẻ cũ hết hạn); năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

- Đối với HS-SV đã được cấp thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác như: Thân nhân sĩ quan Quân đội, Công an nhân dân; thân nhân người có công cách mạng; bảo trợ xã hội; HS-SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người sinh sống ở xã bãi ngang ven biển, xã đảo… mà thẻ BHYT phải còn giá trị sử dụng thì nhà trường lập danh sách HS-SV theo mẫu số 02/BHYT để tính chung vào tỷ lệ tham gia BHYT HS-SV của nhà trường và cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với nhà trường đủ điều kiện theo quy định.

5. Thủ tục hồ sơ tham gia BHYT HS-SV:
Nhà trường lập Danh sách HS-SV tham gia BHYT theo mẫu D03-TS gửi cho cơ quan BHXH qua hình thức giao dịch điện tử. Nếu HS-SV chưa có mã số BHXH, phải hướng dẫn HS-SV kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS.

6. Thủ tục hồ sơ đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho HS-SV:
Nhà trường được trích chuyển kinh phí CSSKBĐ, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí CSSKBĐ cho HS-SV theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Nghị định 146 của Chính phủ, Công văn 59 ngày 7-1-2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định 146/2018 của Chính phủ và Hướng dẫn liên ngành 04 ngày 3-12-2019 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế - BHXH về điều kiện thực hiện, trách nhiệm lập hồ sơ, mức trích chuyển, thanh toán, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định 146 của Chính phủ.                                 

NGUYỄN VĂN THANH

.
.
.