.

Agribank huyện Cái Bè: Bàn giao 5 nhà đại đoàn kết

Cập nhật: 14:22, 03/07/2022 (GMT+7)

Ủy ban MTTQ huyện Cái Bè vừa phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Cái Bè và chính quyền địa phương bàn giao 5 nhà đại đoàn kết cho 5 gia đình ở xã Hậu Mỹ Bắc A, xã Thiện Trung, xã An Thái Trung, xã An Thái Đông và xã Hòa Khánh.

Tổng số tiền Agribank chi nhánh huyện Cái Bè hỗ trợ là 250 triệu đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Đây là những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, không có đất đai canh tác.

NGUYỄN QUỐC TRÍ

.
.
.