Thứ Hai, 24/06/2024, 09:51 (GMT+7)
.

Huyện Chợ Gạo: Nỗ lực bứt phá trong cải cách hành chính

Thời gian qua, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang chú trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng đến tạo sự hài lòng trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

Xác định cải cách hành chính (CCHC) có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chợ Gạo luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở; tinh thần, trách nhiệm ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện CCHC được nâng cao, thông qua hoạt động CCHC tại địa phương đã góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, người dân thật sự hài lòng khi đến liên hệ công việc tại các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chợ Gạo.         Ảnh: NGỌC DUYÊN
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chợ Gạo. Ảnh: NGỌC DUYÊN

Công tác CCHC luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; là một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; tiêu chí đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Theo đó, CCHC, nhất là cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) luôn là giải pháp ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy, tạo điều kiện phục vụ nhu cầu và quyền lợi của người dân được tốt hơn.

UBND huyện quan tâm chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên tự kiểm tra và phối hợp với các sở, ngành tỉnh trong thực hiện rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã đã được UBND tỉnh Tiền Giang công bố, nhất là các quy định, TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, ngay sau khi UBND tỉnh Tiền Giang công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã tiến hành triển khai thực hiện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai các quy định về TTHC có liên quan theo Quyết định công bố tại trụ sở cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện thực hiện tiếp nhận nghiêm túc và chất lượng nhiệm vụ kiểm soát TTHC, luôn cập nhật, nghiên cứu rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiểm soát các TTHC đã được công bố, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC. Đến nay, UBND huyện cập nhật, nghiên cứu rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiểm soát các TTHC gồm 276 thủ tục cấp huyện và 92 thủ tục cấp xã.

UBND huyện và các xã, thị trấn đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích và đến tận địa chỉ nhà người dân. Đồng thời, Bưu điện cũng cử cán bộ, nhân viên có trình độ phù hợp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn nắm bắt quy trình thủ tục để hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 27.366 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC (trong đó có 23.216 hồ sơ trực tuyến); khảo sát mức độ hài lòng người dân đạt 100% (27.366/27.366 phiếu). Riêng 6 tháng đầu năm 2024, có 10.608 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC (trong đó có 8.236 hồ sơ trực tuyến); khảo sát mức độ hài lòng người dân đạt 100% (10.608/10.608 phiếu).

Đồng thời, tại bộ phận Một cửa điện tử, tính đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã cung cấp 305 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó chưa trực tuyến 9 thủ tục; trực tuyến một phần 160 thủ tục và trực tuyến toàn trình 136 thủ tục. UBND huyện đã tiếp nhận, giải quyết trước và đúng hạn 2.360 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 2.284 hồ sơ trực tuyến.

Bên cạnh đó, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện được UBND huyện tập trung chỉ đạo xem đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường triển khai sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để phục vụ công tác CCHC và phục vụ người dân, doanh nghiệp, từng bước xây dựng chính quyền số.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 5.658/5.658 văn bản đến điện tử, phát hành 4.375/4.375 văn bản đi được ký số theo Nghị định 30 ngày 5-3-2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của huyện đã được cấp email công vụ phục vụ việc gửi, nhận, trao đổi thông tin qua mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Trong đó, 588 hộp thư điện tử đã được cấp cho cá nhân và đơn vị, với tỷ lệ hộp thư điện tử thường xuyên sử dụng trong công việc đạt 95%.

Ngoài ra, để đảm bảo tính công khai, minh bạch và kịp thời trong giải quyết TTHC, 11/11 cơ quan chuyên môn cấp huyện và 19/19 UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được cấp chữ ký số của tổ chức; 100% lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn được cấp chữ ký số cá nhân để ký số văn bản điện tử; 100% văn bản đi của UBND huyện được ký số đúng theo giá trị pháp lý (không ký theo hình thức sao y).

Đồng thời, huyện đã triển khai chữ ký số cho 3 đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Ban Quản lý công trình công cộng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp.

Qua việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp đã giúp cho việc luân chuyển hồ sơ công việc được thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời; cán bộ, công chức xử lý hồ sơ được nhanh hơn, việc theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình, quy định. Từ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn ngày càng tăng, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm.

TIẾP TỤC NÂNG CHẤT

6 tháng cuối năm 2024, huyện Chợ Gạo tiếp tục thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã đã được UBND tỉnh công bố còn hiệu lực; thường xuyên rà soát loại bỏ những thủ tục đã được bãi bỏ; cập nhật những thủ tục mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới và kiến nghị sửa đổi, bổ sung những thủ tục không còn phù hợp.

Bộ phận Một cửa xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo.                                                                           Ảnh: NGỌC DUYÊN
Bộ phận Một cửa xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo. Ảnh: NGỌC DUYÊN

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện, cấp xã; trang bị bàn, ghế, máy vi tính, phương tiện làm việc và bố trí công chức thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đúng trình tự, thủ tục theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và trả kết quả đúng hạn hoặc trước hạn, không để hồ sơ tồn đọng, trễ hạn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC của địa phương trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Gạo Nguyễn Hồng Hữu cho biết, huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về công tác CCHC; nâng cao khả năng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và huy động sự đóng góp ý kiến từ nhân dân.

Đặc biệt là nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết các TTHC.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện, có chất lượng, đảm bảo thời gian, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Trong đó, thực hiện đồng bộ các nội dung của nhiệm vụ CCHC với triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

HÀ NAM - LÊ MINH

.
.
.