Thứ Ba, 12/05/2015, 10:04 (GMT+7)
.

Cái Bè: Hội nghị điển hình tiên tiến lần II, giai đoạn 2010 - 2015

Nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, ngày 7-5, UBND huyện Cái Bè tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần II, giai đoạn 2010 - 2015.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền về Luật Thi đua khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” phát triển sâu rộng và có sức lôi cuốn mạnh mẽ, đã giúp cho hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo vươn lên làm giàu, xuất hiện ngày càng nhiều gương nông dân dám nghĩ, dám làm và giúp những người khác biết cách làm ăn, ổn định cuộc sống.

Phong trào “Toàn dân đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới” có sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong huyện nhiệt tình hưởng ứng với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Bên cạnh đó, UBND huyện còn chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và phong trào thi đua Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể.

Dịp này, UBND tỉnh tặng 3 Bằng khen, 20 Bằng công nhận tập thể lao động xuất sắc; UBND huyện Cái Bè tặng 60 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

CHIÊU NAM

.
.
.