Thứ Hai, 10/04/2017, 09:40 (GMT+7)
.

Thông báo về việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân vào lúc 9 giờ ngày 11-4-2017, tại Hội trường UBND huyện Tân Phước.

Nội dung: Tiếp các hộ dân nhận khoán, chịu ảnh hưởng Dự án Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước; thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về mức hỗ trợ cho các hộ nhận khoán chịu ảnh hưởng Dự án Khu công nghiệp Long Giang.

UBND tỉnh thông báo để công dân biết.

.
.
.