Thứ Ba, 15/10/2019, 11:06 (GMT+7)
.

Hội thảo 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ABO) Sáng 14-10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với các địa phương 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi viết "Dân vận khéo" năm 2019.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội thảo tại điểm cầu Tỉnh ủy Tiền Giang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình dự hội thảo tại điểm cầu Tiền Giang.

Dự hội thảo tại điểm cầu Tiền Giang có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội thảo tại điểm cầu Tiền Giang
Đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã nêu bật những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí khẳng định, 70 năm đã trôi qua, song tác phẩm "Dân vận" vẫn vẹn nguyên những giá trị thời sự, thể hiện rõ tư tưởng lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bề dày tri thức và kinh nghiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội dung, nhiệm vụ và phương pháp đối với cán bộ làm công tác dân vận; đồng thời, cũng chỉ ra những lệch lạc, yếu kém trong công tác vận động quần chúng. Qua 70 năm Đảng ta thực hiện đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, có thể thấy rõ vai trò, sự đóng góp to lớn của công tác dân vận trong những chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang, công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay phải được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, khoa học với những nhân tố tác động mới, những khó khăn, thách thức mới... Hội thảo có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra...

Đại biểu tập trung theo dõi hội thảo
Đại biểu tập trung theo dõi hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Cương lĩnh Dân vận” của Đảng, thể hiện tư tưởng tin dân, trọng dân, coi trọng sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tiếp nối truyền thống của cha ông ta về vai trò của nhân dân “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”.

Nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng đã kịp thời có những chủ trương, đường lối lãnh đạo công tác dân vận. Những kết quả của công tác dân vận đã góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trong những năm tới, đất nước đứng trước nhiều thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức, đòi hỏi công tác dân vận phải không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng thiết thực, lấy cuộc sống và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân là trọng tâm của công tác dân vận…

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, phải triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và mọi hoạt động; phải trọng dân, chân thành với nhân dân, gần dân, sát dân, vui buồn cùng dân, có trách nhiệm với dân. Đặc biệt, cần tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, như lời Bác đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã trao thưởng cho 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

THỦY HÀ

.
.
.