Thứ Hai, 18/11/2019, 15:10 (GMT+7)
.

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo

(ABO) Ngày 18-11, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3951/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Cao Tấn Hưởng. Đồng chí Cao Tấn Hưởng sinh ngày 6-6-1967, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

TUẤN ANH

.
.
.