Thứ Tư, 17/06/2020, 21:27 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ ĐỖ QUANG HƯNG, NGUYÊN ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, NGUYÊN TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY:

Phải lưu ý công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới

Qua tiếp cận, nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, tôi chọn chủ đề 1: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo; nâng cao niềm tin trong Nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Tôi nhận thấy, đây là chủ đề phù hợp nhất, đặc trưng và thể hiện được 5 thành tố theo thứ tự nhất định: Thành tố về Đảng, Nhân dân, đổi mới, quốc phòng - an ninh và mục tiêu.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua (2015 - 2020) của tỉnh: Tôi thấy có 3 việc nổi bật:

Thứ nhất, công tác an sinh xã hội đi vào chiều sâu; nâng dần người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn lên cuộc sống ổn định, đặc biệt là gia đình chính sách (tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn tiếp cận đa chiều được kéo giảm xuống còn 2,51%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra dưới 3%).

Thứ hai, năm 2020, cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đã gặp 2 vấn đề gay gắt, phức tạp, đó là: Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thiên tai hạn, xâm nhập mặn kéo dài. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, đem lại kết quả như hiện nay.

Thứ ba, trong điều kiện khó khăn, nhưng nhiệm kỳ 2015 - 2020 Tiền Giang đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản về xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Quảng trường Trung tâm tỉnh; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho sản xuất và đi lại của người dân; xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang…

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025: Tôi có một số ý kiến đóng góp, như sau:

Thứ nhất, về kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy và UBND tỉnh nên lưu ý đến 80.000 ha vườn cây ăn trái của tỉnh. Bởi, Tiền Giang là tỉnh có thế mạnh về cây ăn trái trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hiện nay chưa thật vững chắc, thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Về dịch vụ du lịch thời gian qua phát huy chưa hết tiềm năng. Tôi xin được góp ý, người đứng đầu thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải xứng tầm, phải có tư duy mới về du lịch để phát triển du lịch tỉnh nhà.

Thứ hai, về trật tự xã hội, thời gian qua, dư luận xã hội có nhiều ý kiến phê phán việc quản lý của cơ quan chức năng chưa tốt, xử lý chưa nghiêm, như: Đánh bài, đá gà sát phạt bằng tiền, ma túy, bảo kê… Do vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Thứ ba, công tác cán bộ và công tác nhân sự trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần phải lắng nghe nhiều ý kiến, dư luận xã hội, nhưng phải được chọn lọc, vì tình hình dư luận hiện nay tốt - xấu rất phức tạp. Việc phân công, bố trí, đề bạt cần lưu ý lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đừng thấy đỏ mà tưởng đã chín”. Do vậy, phải đặc biệt lưu ý công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới, vì sẽ ảnh hưởng gối đầu đến những nhiệm kỳ tiếp theo. Cho nên, trong việc chọn người phải cẩn trọng về đức - tài.

VĂN THẢO (lược ghi)

.
.
.