Thứ Tư, 17/06/2020, 14:35 (GMT+7)
.
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH, BÍ THƯ THÀNH ỦY MỸ THO ĐẶNG THANH LIÊM:

Xây dựng nông thôn mới là nỗ lực của cả hệ thống chính trị

Tuyến đường nối liền 2 xã Trung An và Phước Thạnh được nâng cấp mở rộng.
Tuyến đường nối liền 2 xã Trung An và Phước Thạnh được nâng cấp mở rộng.

Theo Quyết định 517 ngày 16-4-2020, Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Với sự kiện này, Mỹ Tho là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nói về nỗ lực và kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho Đặng Thanh Liêm cho biết:

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có tính quyết định thúc đẩy phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân và bộ mặt nông thôn. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; về quy hoạch; về đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội nông thôn; về tổ chức sản xuất; về phát triển văn hóa - xã hội; về huy động hệ thống chính trị tham gia xây dựng NTM…

Sau gần 10 năm triển khai xây dựng NTM, Tân Mỹ Chánh là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2014, lần lượt 5 xã còn lại là Mỹ Phong, Trung An, Đạo Thạnh, Phước Thạnh và Thới sơn cũng được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó xã Thới Sơn được công nhận cuối cùng vào tháng 9-2019. Với 100% xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn NTM, TP. Mỹ Tho đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 theo quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

Thới Sơn là xã cuối cùng của TP. Mỹ Tho ra mắt xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.
Thới Sơn là xã cuối cùng của TP. Mỹ Tho ra mắt xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Bằng sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị thành phố và cơ sở, sự đồng thuận của người dân, kết quả là đã huy động tất cả các nguồn vốn tới 1.488 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 848 tỷ đồng để đầu tư đường giao thông đúng tiêu chuẩn: 14 đường xã với 24 km, 82 đường ấp với 59 km; đầu tư 148 km lưới điện trung áp, 769 máy biến áp tổng dung lượng 116.900 kVA; đầu tư, sửa chữa 263 phòng học, 19 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 6 nhà văn hóa xã. Tỷ lệ hộ nghèo của 6 xã còn 1,39%; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động chiếm 91,5 %; thu nhập bình quân đầu người bình quân khu vực nông thôn là 53 triệu đồng/năm. Các tiêu chí về nhà ở, kinh tế, văn hóa, xã hội khác, môi trường, an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội đều đạt theo quy định; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, để đạt được thành tích trên, đâu là kinh nghiệm của TP. Mỹ Tho?

* Đồng chí Đặng Thanh Liêm: TP. Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có thể rút ra 3 kinh nghiệm chủ yếu sau đây:

Một là, xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, cấp ủy tập trung lãnh đạo bằng nghị quyết, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện; chính quyền chỉ đạo, điều hành chặt chẽ theo kế hoạch; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động nhân dân; cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện.

Hai là, công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện là biện pháp hàng đầu; dân được biết, được bàn, được kiểm tra, tự giác thực hiện và hưởng lợi.

Ba là, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn rất quan trọng; kết hợp kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hằng năm với lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đang triển khai ở nông thôn, thực hiện các tiêu chí theo lộ trình. 

* Phóng viên: Đâu là định hướng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và sau năm 2020 của TP. Mỹ Tho, thưa đồng chí?

* Đồng chí Đặng Thanh Liêm: Quan điểm về xây dựng NTM của Thành ủy Mỹ Tho là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu đến năm 2025, TP. Mỹ Tho giữ vững 6/6 xã NTM đạt chuẩn; phấn đấu có 5 xã NTM nâng cao, trong đó có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu là Tân Mỹ Chánh và Mỹ Phong. Riêng xã Tân Mỹ Chánh sẽ phấn đấu để được công nhận xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020 và NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2021. Với mục tiêu trên, định hướng nhiệm vụ xây dựng NTM năm nay và sau năm 2020 là tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; nâng chất các tiêu chí xã NTM theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội; bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh trật tự; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM; không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội)…

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

THỦY HÀ (thực hiện)

.
.
Liên kết hữu ích
.