Thứ Sáu, 09/10/2020, 10:25 (GMT+7)
.
CÔNG ĐOÀN TỈNH TIỀN GIANG:

Đổi mới hoạt động chăm lo đời sống người lao động

Hoạt động của các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang trong chặng đường qua có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, đi sâu, đi sát cơ sở, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

LĐLĐ tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.
LĐLĐ tỉnh Tiền Giang nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức; không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; chú trọng công tác giám sát... là những giải pháp trọng tâm đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại nhiều kết quả thiết thực.

HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Cùng với xu thế phát triển chung của cả nước, lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không ngừng lớn mạnh, góp phần đáng kể trong những thành quả mà Tiền Giang đã đạt được trong chặng đường đã qua. Theo đó, tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS)  và lực lượng công đoàn viên trên địa bàn tỉnh cũng tăng nhanh về số lượng và chất lượng, tạo nguồn lực lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. LĐLĐ tỉnh Tiền Giang hiện đang quản lý trực tiếp 11 LĐLĐ huyện, thị, thành; 6 Công đoàn ngành và tương đương; 10 CĐCS trực thuộc. Đến nay, toàn tỉnh có 1.389 CĐCS, với 131.809 đoàn viên, chiếm gần 90% so với tổng số CNVCLĐ.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trương Văn Hiền trao tặng bồn nước cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn.
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền trao tặng bồn nước cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn.

Số lượng lao động nói chung, lực lượng công đoàn viên nói riêng trên địa bàn tỉnh tăng nhanh trong những năm gần đây, đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhưng cũng tạo nên áp lực khá lớn cho các cấp Công đoàn.

Từ thực tế cho thấy, đời sống công nhân, lao động (CNLĐ) vẫn còn nhiều khó khăn, cường độ làm việc cao, điều kiện lao động ít được cải thiện, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là, tiền lương, thu nhập của người lao động (NLĐ) chưa tương xứng với cường độ và thời gian lao động; tình trạng thiếu nhà trẻ, mẫu giáo; vấn đề ngộ độc thực phẩm, chất lượng bữa ăn giữa ca nhằm đảm bảo sức khỏe NLĐ là điều rất đáng lo ngại…

Để thực hiện mục tiêu chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, đề ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, cụ thể như: Mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn luôn bám vào định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động và có sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền, chuyên môn cùng cấp.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xác định đây là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn. Ngoài ra, các cấp Công đoàn cũng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS theo hướng sát cơ sở, đoàn viên, phù hợp với điều kiện sống, làm việc và học tập của CNVCLĐ.

Đánh giá về kết quả đạt được sau khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết, đơn vị đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với yêu cầu, nhiệm vụ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, được người sử dụng lao động (SDLĐ) và NLĐ đồng tình hưởng ứng, tạo điều kiện để thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên, thu hút đông đảo CNLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn; Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động... 

BÁM SÁT ĐỜI SỐNG NLĐ

Với những giải pháp đổi mới, tích cực, hiệu quả, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn đã có những bước phát triển nhất định. Hoạt động của tổ chức Công đoàn đã góp phần tích cực cùng với Đảng bộ và chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để không ngừng nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền cho biết, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp: Tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, đa dạng hóa hình thức tập hợp CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn; không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nâng cao trình độ lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn.

Một trong những giải pháp cần được chú trọng là các cấp Công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các chế độ, chính sách để NSDLĐ và NLĐ hiểu biết và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đặc biệt, theo đồng chí Trương Văn Hiền, cần nghiên cứu kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương khi quy hoạch các khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và gắn liền với quy hoạch phát triển các công trình phúc lợi xã hội, tạo cho khu công nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Có cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đủ hấp dẫn để tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp gắn liền với đầu tư phát triển nhà ở, trường học, bệnh viện, dịch vụ, giải trí, các thiết chế văn hóa phục vụ NLĐ của khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho CNVCLĐ đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

CÁT TƯỜNG

* Bài dự thi Giải Báo chí Nguyễn Đức Cảnh năm 2020 - 2021

.
.
.