Thứ Ba, 09/05/2023, 15:52 (GMT+7)
.

Đại hội Công đoàn TP. Mỹ Tho: Bầu 18 Ủy viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028

(ABO) Ngày 9-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn TP. Mỹ Tho luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn thành phố khóa XI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu của thành phố. Các cấp Công đoàn trong thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội XI đề ra đã được các cấp Công đoàn thành phố thực hiện đạt và vượt, nhất là những chỉ tiêu quan trọng như: Phát triển đoàn viên Công đoàn đạt 257,1%; thành lập mới Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn đạt 246,6%; có 100% cán bộ Công đoàn được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; hằng năm bồi dưỡng, giới thiệu từ 170 - 200 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét…

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động, trong những năm qua, các cấp Công đoàn thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành để CNVCLĐ nắm bắt kịp thời.

Riêng LĐLĐ thành phố đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tổ chức giám sát và phản biện xã hội tại doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp.

LĐLĐ thành phố còn tiếp và tư vấn cho 768 lượt công nhân, lao động về các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được Công đoàn các cấp quan tâm thực hiện. Theo đó, Công đoàn các cấp vận động CNVCLĐ tích cực tham gia Chương trình "Mái ấm Công đoàn"; qua đó, CNVCLĐ đã tham gia đóng quỹ 1,283 tỷ đồng, xây dựng 11 Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trong đó kinh phí từ nguồn Mái ấm Công đoàn hỗ trợ là 370 triệu đồng.

Công đoàn các cấp tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ 11.899 lượt đoàn viên khi gặp ốm đau, hữu sự với số tiền 4,462 tỷ đồng. LĐLĐ thành phố tổ chức xét và trao quà từ quỹ góp tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán cho 903 lượt, với tổng kinh phí 303,7 triệu đồng; trao 525 suất học bổng, trị giá 215,12 triệu đồng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi...

Các Công đoàn cơ sở còn tích cực vận động các quỹ góp vốn xoay vòng, quỹ tương trợ, kết hợp với Quỹ Trợ vốn LĐLĐ thành phố, Tổ chức Tài chính Vi mô CEP, tín chấp vay vốn ngân hàng..., đã giúp 9.355 trường hợp phát triển kinh tế gia đình, mua sắm đồ gia dụng, sửa chữa nhà với tổng số tiền 132,867 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến CNVCLĐ, các cấp Công đoàn thành phố quan tâm với những hoạt động thiết thực.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội
Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Ban bầu cử phát phiếu cho đại biểu
Ban Bầu cử phát phiếu cho đại biểu.
Đoàn Chủ tịch Đại hội tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP. Mỹ Tho, nhiệm kỳ 2023-2028
Đoàn Chủ tịch Đại hội tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội XI CĐ tỉnh Tiền Giang.
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Tiền Giang.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ TP. Mỹ Tho đã đề ra các chỉ tiêu, cụ thể như: Phát triển ít nhất 3.000 đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở tất cả các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên và đủ điều kiện theo quy định; 100% cán bộ Công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể và 100% thỏa ước lao động tập thể ghi những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 100% Công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có 85% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2017 - 2022, Báo cáo tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ đối với Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, Văn kiện Đại hội Công đoàn TP. Mỹ Tho và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 18 Ủy viên; bầu 32 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Tiền Giang. Cùng ngày, cũng đã diễn ra phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ TP. Mỹ Tho khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

L. OANH

 

.
.
.