Thứ Tư, 24/05/2023, 14:22 (GMT+7)
.

Xã Đồng Thạnh: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Đảng bộ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang có 12 chi bộ trực thuộc với 230 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo tiền đề lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thạnh Nguyễn Văn Tỵ cho biết: “Hằng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo Đảng bộ xã Đồng Thạnh (thứ 3 từ trái sang) nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Đảng bộ xã Đồng Thạnh (thứ 3 từ trái sang) nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu năm 2022.

Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%. Ban Chấp hành Đảng bộ xã chủ động xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm. Từ đó, cấp ủy chi bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của xã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả tốt”.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Thạnh phân công các đảng ủy viên tham gia sinh hoạt hằng tháng với tất cả các chi bộ trực thuộc; qua đó, nắm bắt tình hình cơ sở để đề xuất các biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tồn tại.

Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức họp giao ban Bí thư Chi bộ trực thuộc, giao ban khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; duy trì các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước nhằm nâng cao chính trị, tư tưởng lập trường của đảng viên.

Nổi bật trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện từng công việc cụ thể đối với tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết 21 ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

" Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Thạnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát nghị quyết và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, vai trò của từng cá nhân ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách từng lĩnh vực nỗ lực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thường xuyên tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ phụ trách tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2023, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin cho nhân dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG THẠNH NGUYỄN VĂN TỴ 

Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức tư tưởng trong cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém, đề ra phương hướng phấn đấu, các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục.

Bên cạnh đó, công tác củng cố, nâng chất tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện, trong năm 2022, Đảng bộ xã Đồng Thạnh tiến hành xây dựng kế hoạch nâng chất 6 chi bộ và 2 đoàn thể; phát triển 6/6 đảng viên, đạt 100% so với kế hoạch.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã tiến hành kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp và công tác thu chi, sử dụng đảng phí đối với 3 chi bộ; kiểm tra chuyên đề theo điều 30 Điều lệ Đảng 3 chi bộ; giám sát chuyên đề 2 chi bộ và 4 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên, qua thẩm tra xác minh xét thấy tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với 1 đảng viên.

Thực hiện công tác rà soát theo tinh thần Chỉ thị 28 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 2 đảng viên (1 đảng viên do kết hôn với người nước ngoài, 1 đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng).

Với việc tập trung công tác xây dựng Đảng, kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng những năm qua luôn đạt kết quả tích cực với 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 10% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Đồng Thạnh được Huyện ủy Gò Công Tây công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Mới đây, trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang xét và quyết định tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ xã Đồng Thạnh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (giai đoạn 2018 - 2022).

Có thể khẳng định, thành quả xây dựng Đảng là tiền đề để Đảng bộ xã Đồng Thạnh lãnh đạo phát triển KT-XH luôn giữ được mức tăng trưởng khá. Giá trị ngành sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đảm bảo các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng ủy xã thường xuyên kiểm tra đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, chuyên đề thi đua được giao đều đạt 100% trở lên.

Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 28/3.171 hộ. Đảng bộ xã tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nâng chất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiến tới xây dựng Đồng Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

HOÀI THU

.
.
.