Thứ Tư, 24/05/2023, 08:57 (GMT+7)
.

Xã Hữu Đạo: Học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên, tự giác

Nhiều năm qua, Đảng ủy xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang luôn chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được kết quả rõ rệt, nhất là triển khai các nội dung mang tính đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã.

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC, THIẾT THỰC

2 năm qua, Đảng ủy xã Hữu Đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch 29 ngày 18-8-2021 của Huyện ủy về Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2026, gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Kết quả, có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể xã; chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy xã trong hằng tháng, hằng quý và hằng năm luôn đúng với chức trách, nhiệm vụ; tiến hành lồng ghép công tác phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đồng thời, Đảng ủy xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã trên tất cả các lĩnh vực.

Lễ ra quân xây dựng tuyến đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp tại ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo.                                       Ảnh: LÊ VĂN KHOA cung cấp
Lễ ra quân xây dựng tuyến đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp tại ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo. Ảnh: LÊ VĂN KHOA cung cấp

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy xã với Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể đều nhận thức đúng và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ ràng, nhất là việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... và tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới gắn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo Bác, đưa ra nhiều cách làm, mô hình hay, giúp nâng cao đời sống gia đình, thay đổi diện mạo quê hương.

Điển hình như các phong trào: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tuyến đường nhân dân tự quản, tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường, ánh sáng văn hóa, mô hình Camera an ninh… góp phần thiết thực vào việc học tập và làm theo Bác.

Một trong những điểm nổi bật của Đảng bộ xã Hữu Đạo trong học tập và làm theo Bác thời gian qua là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân, thông qua việc tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc trên địa bàn. Đảng ủy và các đoàn thể ở xã thường xuyên phối hợp thực hiện việc nâng cao chất lượng các cuộc họp tiếp công dân, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác tiếp tục được triển khai sâu rộng trong nhân dân, góp phần cải thiện thu nhập, đời sống của nhân dân trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lê Văn Khoa cho biết, MTTQ xã đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy xã; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể xã triển khai sâu rộng cách làm hay, mô hình thiết thực, hiệu quả từ xã đến ấp, nhất là việc thực hiện mô hình “Đoàn kết sáng tạo”, giải quyết các thủ tục hành chính và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội... giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống.

Còn Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Văn Thọ cho biết, thông qua các hoạt động cụ thể trong việc triển khai đăng ký học tập và làm theo Bác, Hội tập trung thực hiện các nội dung như vận động nông dân thực hành tiết kiệm, tăng gia sản xuất, sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, ra quân thu gom rác thải, thi đua chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế...

Để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Đạo Đặng Văn Kham cho biết, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo tiếp tục tổ chức sinh hoạt, phổ biến các chuyên đề hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhất là triển khai sâu rộng Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng phương thức lồng ghép vào các cuộc họp sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Đồng thời, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, chú trọng thực hiện đột phá vào những giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội thông qua những mô hình, cách làm hay. Chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch bằng việc làm cụ thể, thiết thực theo nhiệm vụ được phân công. Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nêu gương, nhất là người đứng đầu các chi bộ, cấp ủy xã phải vừa tiên phong, gương mẫu thực hiện, vừa tích cực tổ chức triển khai công việc một cách bài bản trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình...

LÊ NGUYÊN

.
.
.