.

UBND tỉnh Tiền Giang công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Cập nhật: 16:00, 08/12/2020 (GMT+7)

Ngày 8-12-2020, UBND tỉnh Tiền Giang có Công văn 5942 công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Theo đó, Bảng điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh xếp lần lượt từ cao xuống thấp như sau:

Sở Tài chính 99,95 điểm; Sở Xây dựng 99,84 điểm, Sở Nội vụ 99,36 điểm, Sở Tư pháp 99,01 điểm;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 98,99 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ 98,62 điểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 96,60 điểm, Sở Công thương 98,50 điểm, Sở Y tế 98,40 điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường 98,21 điểm;

Sở Giao thông Vận tải 97,68 điểm, Ban Quản lý các khu công nghiệp 97,19 điểm; Thanh tra tỉnh 96,25 điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư 95,89 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông 95,17 điểm;

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 94,50 điểm, Sở Ngoại vụ 92,98 điểm, Sở Lao động – Thương binh và xã hội 92,02 điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo 89,09 điểm.  

Bảng điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh xếp lần lượt từ cao xuống thấp như sau:

Cục Thuế tỉnh 102,50 điểm, Kho bạc Nhà nước tỉnh 102,22 điểm,  Bảo hiểm Xã hội tỉnh 99,50 điểm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 97,75 điểm, Công an tỉnh 97,61 điểm.

Bảng điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND cấp huyện xếp lần lượt từ cao xuống thấp như sau:

Cụm 1: Huyện Chợ Gạo 100,14 điểm, huyện Cai Lậy 100,09 điểm, huyện Gò Công Tây 99,94 điểm, huyện Tân Phước 98,80 điểm, huyện Gò Công Đông 97,84 điểm.

Cụm 2: Huyện Cái Bè 99,97 điểm, huyện Châu Thành 99,91 điểm, TP. Mỹ Tho 98,72 điểm, TX. Gò Công 97,52 điểm, TX. Cai Lậy 96,93 điểm, huyện Tân Phú Đông 95,70 điểm.

PV

.
.
.