Thứ Hai, 20/11/2023, 09:27 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Thực hiện các gói mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 đúng quy định

Để đảm bảo công tác dạy và học Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Tiền Giang đã thực hiện các gói mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Xoay quanh vấn đề này, Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang Lê Quang Trí cho biết:

Năm 2021, căn cứ Thông tư 43/2020 ngày 3-11-2020 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và Thông tư 44/2020 ngày 3-11-2020 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, Sở GD-ĐT Tiền Giang đã tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đến ngày 18-10-2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định 2715 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước (kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2021 cho Sở GD-ĐT để mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 2 và lớp 6.

Tuy nhiên, đến ngày 30-12-2021, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 37/2021 và Thông tư 38/2021 (thay thế Thông tư 43/2020 và Thông tư 44/2020 ngày 3-11-2020) có hiệu lực thi hành từ ngày 12-2-2022, nên quá trình mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 phải thực hiện rà soát, bổ sung lại từ đầu.

Đoàn công tác liên ngành Sở GD-ĐT và Sở Tài chính do Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quang Trí   làm Trưởng đoàn tổ chức nghiệm thu gói thầu lớp 2 tại Trường Tiểu học Thị trấn Chợ Gạo,  huyện Chợ Gạo vào ngày 13-6 -2023 (ảnh do Sở GD-ĐT cung cấp).
Đoàn công tác liên ngành Sở GD-ĐT và Sở Tài chính do Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quang Trí làm Trưởng đoàn tổ chức nghiệm thu gói thầu lớp 2 tại Trường Tiểu học Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo vào ngày 13-6 -2023 (ảnh do Sở GD-ĐT cung cấp).

* Phóng viên (PV): Công tác tổ chức đấu thầu các gói mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 kéo dài hơn kế hoạch, đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

* Đồng chí Lê Quang Trí: Công tác đề nghị cung cấp báo giá thiết bị kéo dài từ ngày 16-5-2022 đến 20-8-2022 (khung thời gian theo kế hoạch từ ngày 15-5-2022 đến 25-5-2022) là do các nguyên nhân sau: Công ty được mời chào giá chậm cung cấp báo giá do thông tin về thông số kỹ thuật và giá hàng hóa theo Thông tư 37/2021 và Thông tư 38/2021 chưa phổ biến trên thị trường.

Bên cạnh đó, báo giá thiết bị không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Thông tư 37/2021 và Thông tư 38/2021 nên phải đề nghị bổ sung, sửa đổi nhiều lần. Đồng thời, báo giá thiết bị không đầy đủ danh mục hàng hóa theo yêu cầu của Thông tư 37/2021 và Thông tư 38/2021 nên phải tìm thêm đơn vị cung cấp báo giá thiết bị.

Công tác đề nghị thẩm định giá thiết bị cũng kéo dài từ ngày 23-8-2022 đến ngày 18-10-2022 (khung thời gian theo kế hoạch từ ngày 25-5-2022 đến ngày 21-6-2022) là do công ty được mời thẩm định giá chậm phản hồi hoặc không phản hồi đối với công văn đề nghị thẩm định giá của Sở GD-ĐT, nên phải tìm thêm đơn vị tư vấn thẩm định giá thiết bị khác. Bên cạnh đó, công ty được mời thẩm định giá chậm cung cấp kết quả thẩm định giá thiết bị, do thông tin về thông số kỹ thuật và giá hàng hóa theo Thông tư mới chưa phổ biến trên thị trường.

Đồng thời, công ty được mời thẩm định giá cung cấp kết quả thẩm định giá thiết bị chỉ nêu thông số kỹ thuật chung chung theo Thông tư, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chưa rõ ràng về thương hiệu, xuất xứ hàng hóa… nên phải đề nghị bổ sung, sửa đổi nhiều lần. Chứng thư thẩm định giá phát hành sau cùng số 220096, phát hành ngày 18-10-2022 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú.

* PV: Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Lê Quang Trí: Ngay sau khi có đầy đủ kết quả thẩm định giá, Sở GD-ĐT Tiền Giang đã thực hiện ngay việc đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo quy định. UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm các quyết định: Quyết định 3264 ngày 21-11-2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”; Quyết định 3263 ngày 21-11-2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (gói 1)”; Quyết định 3262 ngày 21-11-2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (gói 2)”.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở GD-ĐT đã khẩn trương đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và hoàn thành việc đăng tải hồ sơ mời thầu, đến ngày 17-2-2023 đã hoàn thành việc đánh giá hồ sơ dự thầu tất cả 4 gói thầu. Khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Sở GD-ĐT đã khẩn trương ký kết hợp đồng, chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các trường học chủ động phối hợp triển khai thực hiện tiếp nhận, nghiệm thu hàng hóa và thanh toán theo quy định hiện hành.

Như vậy, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bao gồm từ khâu rà soát, xác định nhu cầu mua sắm của đơn vị sử dụng (các trường tiểu học, trung học cơ sở) theo quy định của Thông tư… đến khâu tổ chức ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện, nghiệm thu, thanh toán theo quy định hiện hành.

* PV: Xin đồng chí cho biết giá trúng thầu so với giá dự toán của 4 gói thầu như thế nào?

* Đồng chí Lê Quang Trí: Loại hợp đồng các gói thầu do Sở GD-ĐT Tiền Giang thực hiện là loại hợp đồng trọn gói, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, chi phí giao hàng tận đơn vị thụ hưởng, tập huấn hướng dẫn sử dụng, bảo hành thiết bị tại đơn vị thụ hưởng.

Tỷ lệ tiết kiệm chung giữa giá trúng thầu so với giá dự toán của 4 gói thầu thực hiện thanh toán trong năm 2023 là 11,31%, riêng đối với gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (gói 1)” có tỷ lệ tiết kiệm giữa giá trúng thầu so với giá dự toán gói thầu là 20,13%.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

HUY LÊ (thực hiện)

.
.
.