Thứ Tư, 31/05/2023, 14:02 (GMT+7)
.
Huyện Châu Thành:

Phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Thời gian qua, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng những sự kiện lớn của tỉnh, huyện, nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương nói riêng và của ngành Văn hóa nói chung.

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) huyện Châu Thành Đặng Văn Hiệp cho biết, với vai trò là đơn vị tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình… trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm 2022, Phòng VH-TT huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực phụ trách. Riêng phòng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực VH-TT; kế hoạch triển khai công tác thi đua của đơn vị gắn với các phong trào thi đua…

Trong quá trình thực hiện, Phòng VH-TT huyện xây dựng kế hoạch cụ thể; sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, sở trường. Mặt khác, đơn vị phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo dõi việc thực hiện các phong trào thi đua và hằng tháng có kiểm điểm trách nhiệm để kịp thời khắc phục hạn chế.

Huyện Châu Thành tuyên dương các gia đình tham gia Hội thi “Gia đình hiểu ý” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.
Huyện Châu Thành tuyên dương các gia đình tham gia Hội thi “Gia đình hiểu ý” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.

Đồng thời, Phòng VH-TT huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ và Chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được 199 buổi, với 4.975 người dự.

Đặc biệt, trong năm 2022, trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng 23 tin, bài; Đài Truyền thanh huyện phát 78 tin, 29 bài tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam thời kỳ hội nhập, phát triển. Ngoài ra, Phòng VH-TT huyện tổ chức biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu và những tấm gương điển hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, huyện Châu Thành cũng đã đẩy mạnh nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Cuối năm 2022, toàn huyện có 65.922/67.111 hộ đạt 3 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 98,22%; có 133/133 ấp được công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, đạt 100%. Thị trấn Tân Hiệp được tái công nhận đạt danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2022; có 157/170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 92,35%; 103 cơ sở thờ tự văn hóa; 158 con đường văn hóa; 8 chợ văn hóa; 1 công viên văn hóa…

Ngoài ra, toàn huyện có 43 Câu lạc bộ (CLB) sở thích gồm 17 CLB hoa kiểng; 10 CLB văn hóa, hát với nhau; 12 CLB đờn ca tài tử; 4 CLB thơ gồm 3 CLB thơ cấp xã và 1 CLB thơ cấp huyện; 23 đội văn nghệ quần chúng tổ chức sinh hoạt, giao lưu, thu hút đông đảo người dân tham gia…

Phòng VH-TT huyện Châu Thành tham mưu UBND huyện củng cố, duy trì và nâng chất hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác gia đình cấp huyện và cấp cơ sở; hỗ trợ kinh phí thành lập CLB Gia đình hạnh phúc phát triển bền vững; duy trì hoạt động Đội phòng, chống bạo lực gia đình điểm ở xã Tam Hiệp và 12 xã khác của huyện… Lĩnh vực thể dục thể thao của huyện Châu Thành cũng có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp trong toàn huyện, với các môn chạy bộ, đi bộ, bóng đá, thể dục thẩm mỹ, thể hình, cầu lông, quần vợt, Taekwondo, võ cổ truyền được duy trì…

Theo Phòng VH-TT huyện Châu Thành, Phòng đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với Phòng VH-TT các huyện thuộc Cụm thi đua số 2 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành, Chợ Gạo. Cụm thi đua đã đề ra nhiều chỉ tiêu, giải pháp trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện của các địa phương trong cụm. Đây là động lực để Phòng VH-TT huyện Châu Thành nỗ lực đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

H.T

.
.
.