Thứ Ba, 06/06/2017, 19:58 (GMT+7)
.

Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tân Phú Đông và UBND xã Phú Tân vừa tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017.

Tuần hành tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017.
Tuần hành tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 8-6, với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta”. Tuần lễ với các hoạt động: Treo khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức mít tinh; ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; tổ chức tuần hành chào mừng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017; tổ chức các phong trào văn hóa - xã hội, góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo gặp  khó khăn…

S.N

.
.
.