Thứ Tư, 15/05/2024, 16:05 (GMT+7)
.

Mỗi công chức, viên chức BHXH là một tuyên truyền viên tích cực

Đó là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình tại Hội nghị giao ban tháng 5-2024 tổ chức vào sáng ngày 13-5 tại Văn phòng BHXH tỉnh.

Đồng chí Võ Khánh Bình nhấn mạnh: “Tháng 5-2024, được Chính phủ chọn là “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” (theo Quyết định 1676 ngày 21-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ). Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của các bộ phận nghiệp vụ mỗi công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Tiền Giang phải là một tuyên truyền viên BHXH, tích cực, chủ động cùng với đơn vị hưởng ứng thực hiện tháng truyền thông cao điểm bằng nhiều hình thức theo hướng linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện để đạt được kết quả cao nhất. Qua đó, góp phần cùng BHXH tỉnh nhà thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Võ Khánh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Võ Khánh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong tháng 4-2024, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện đạt một số kết quả như sau: Số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 283.492 người (trong đó có 18.411 người tham gia BHXH tự nguyện), chiếm 30% lực lượng lao động trong độ tuổi so với Quyết định 240 của UBND tỉnh giao trong tháng 4-2024 phải đạt tỷ lệ 32%, như vậy còn phát triển thêm 2% tương ứng với 18.800 người tham gia BHXH.

Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 1,684 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 94,09% so với dân số của tỉnh. Để đạt theo chỉ tiêu bao phủ BHYT của UBND tỉnh giao cần phát triển thêm 3.800 người tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nhiệp (BHTN) toàn tỉnh là 1.742 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch giao, số tiền chậm đóng là 213 tỷ đồng.

Thực hiện giải quyết chi trả các chế độ BHXH cho 21.278 lượt người, lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay là 82.145 lượt. Trong đó, số người hưởng chế độ BHXH 1 lần và trợ cấp thất nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chi trả các chế độ BHXH qua phương thức không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 84,44% trên tổng số người hưởng; trong đó, chi lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng: 16.620/22.429 người, đạt 74,1%; trợ cấp BHXH 1 lần: 10.604/10.628 người, đạt 99,77%; trợ cấp thất nghiệp: 4.434/4.434 người, đạt  100%.

Về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT trong 4 tháng đầu năm 2024, hầu hết tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đều tăng về số lượt, số tiền, tần suất so với cùng kỳ năm 2023: Số lượt KCB là 1,172 triệu lượt, tăng 7,86%; chi phí KCB BHYT là 395,6 tỷ đồng, tăng 26,09%; tần suất KCB là 2,71 lượt/thẻ, tăng 5,04%...

Cũng trong tháng 4-2024, BHXH tỉnh, huyện, thành phố, thị xã đã tham mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN  ở 3 cấp để phù hợp với tình hình thực tế, gồm: 1 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 11 Ban Chỉ đạo cấp huyện, 172 Ban Chỉ đạo cấp xã.

Sau khi bổ sung, kiện toàn có ban hành Quy chế hoạt động và phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo. Từ đó, giúp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp đi vào nền nếp và hoạt động hiệu quả hơn.    

Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật lao động về BHXH và chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm tại các đơn vị sử dụng lao động. Trong 4 tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chế độ BHXH, kiểm tra chuyên đề tại 55 đơn vị (53 đơn vị theo kế hoạch, 2 đơn vị đột xuất), đạt 27,5% theo kế hoạch, gồm: Thanh tra chuyên ngành 15 đơn vị; kiểm tra đơn vị sử dụng lao động: 33 đơn vị; kiểm tra nội bộ: 6 đơn vị; kiểm tra cở sở KCB BHYT: 1 cơ sở.

Kết quả, đề nghị truy đóng do đóng chưa đúng mức tiền lương phải đóng cho 508 lượt lao động với số tiền truy đóng 3,232 tỷ đồng; thu hồi nộp số tiền 2,29 tỷ đồng số tiền còn chậm đóng; đề nghị thu hồi do thanh toán chế độ BHXH ngắn hạn chưa đúng quy định 13 lượt lao động với số tiền thu hồi là 19,4 triệu đồng…

VĂN THANH

 

.
.
.