Thứ Ba, 15/01/2019, 20:42 (GMT+7)
.
Năm An toàn giao thông 2019:

An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy

(ABO) Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch Năm ATGT năm 2019 với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo được sự quan tâm của toàn xã hội trong việc bảo vệ an toàn cho hành khách và người đi mô tô, xe máy.

Phấn đấu giảm tai nạn giao thông tối thiểu từ 5% - 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến hành khách và người đi mô tô, xe máy.

Tiếp tục kéo giảm ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm, tại các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy trong tỉnh.

mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Thành viên Ban ATGT tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã, ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019.

Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị và theo chủ đề Năm ATGT 2019; tuyệt đối tránh hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm.

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lực lượng vũ trang; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

P.L

.
.
.