123
Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-11 - Báo Ấp Bắc điện tử
Chủ Nhật, 12/11/2017, 21:56 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-11, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri; Toàn tỉnh có 2.086 lao động làm việc ở nước ngoài; Lấy ý kiến đề nghị xác nhận thương binh, liệt sĩ; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Song qua rà soát theo bộ tiêu chí mới chỉ có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí. Hiện tại các xã đã đạt chuẩn NTM bị “rớt” tiêu chí đang tập trung nguồn lực để nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Duy trì và nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới (xem trang 4).

Những ngày qua, dư luận công nhân, viên chức, lao động của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, nhất là lao động nữ đặc biệt quan tâm tới những thông tin liên quan đến cách tính lương hưu mới được quy định tại khoản 2, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018. Công đoàn và lao động nữ lên tiếng (xem trang 5).

Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới (xem trang 7).

Thời gian qua, công tác giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ở bậc học mầm non có 2 điểm quan trọng là giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và vấn đề đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh cho trẻ cần phải được đặt lên hàng đầu. Quan tâm bậc học đầu đời của trẻ (xem trang 8).

.
.
.