Chủ Nhật, 05/11/2023, 21:35 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 6-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 6-11, với những thông tin nổi bật.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo (xem trang 2).

Để bảo vệ sản xuất của người dân các huyện phía Tây của tỉnh, đặc biệt là vùng chuyên canh cây ăn trái, UBND tỉnh Tiền Giang đã đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kinh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 giai đoạn 1. Đến nay, 6/6 cống ngăn mặn thuộc Dự án đã hoàn thành, giúp nông dân an tâm sản xuất khi mùa hạn, mặn sắp đến. Nhà vườn an tâm sản xuất (xem trang 4).

Để mỗi phong trào thi đua đạt chất lượng và hiệu quả cao, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Gạo luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (NTM), hướng đến xây dựng NTM nâng cao tại địa phương. Thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới (xem trang 5).

Mầm non là bậc học đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Những năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của bậc học này. Hiệu quả từ Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” (xem trang 7).

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tiền Giang luôn nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu theo nghị quyết của ngành kiểm sát và Quốc hội. Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố (xem trang 9).

.
.
.