123
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông - Báo Ấp Bắc điện tử
Chủ Nhật, 11/03/2018, 22:11 (GMT+7)
.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương đã tập trung lãnh đạo,chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự (ATGT) nên tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của người dân từng bước được nâng lên. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới, ngày 8-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 1043-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư, Chương trình hành động 31-CTr/TU ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác đảm bảo ATGT để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

- Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị (nòng cốt là Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội,...) thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên; xem đây là tiêu chí để xét công nhận, tái công nhận các danh hiệu xã An toàn về an ninh trật tự, văn hóa nông thôn mới, xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị,...; bình xét thi đua, phân loại tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và là một tiêu chuẩn đánh giá hạnh kiểm cuối năm của học sinh, sinh viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; đồng chí Bí thư chủ động đưa nội dung này vào cuộc họp lệ kỳ của Ban Thường vụ thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo, diễn biến của tình hình trật tự ATGT, thống nhất các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy xã, phường, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an cấp mình tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATGT ở các tuyến đường giao thông nông thôn theo thẩm quyền. Nơi nào, địa phương nào không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ATGT, để xảy ra tình trạng phức tạp về trật tự ATGT thì xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy nơi đó.

- Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo trật tự ATGT, nhất là ở các “điểm đen”, giờ cao điểm, ở những nơi phức tạp có lưu lượng phương tiện giao thông nhiều; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm về ATGT trên các tuyến đường bộ và đường thủy; phát huy tốt vai trò của công an xã, phường, thị trấn trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự ATGT đúng thẩm quyền theo qui định.

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT, nhất là cơ sở đào tạo, thi, cấp giấy, bằng lái xe, cơ quan đăng kiểm, giám định chất lượng phương tiện giao thông,...; đồng thời, rà soát những quy định của pháp luật về lĩnh vực ATGT không còn phù hợp để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, sát với tình hình thực tế.

- Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tập trung thực hiện, nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện nội dung côngvăn này ở các cấp, các ngành trong tỉnh; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

 TẤN ĐỜI

.
.
cheap jerseys china
.